Ευθεία αξίωση εκ του νόμου εργαζόμενου και με άκυρη σύμβαση εργασίας για επιδόματα (δώρα) εορτών – αποδοχές και επιδόματα άδειας και προσαύξηση 75% (εργασία τις αργίες)


Eνημέρωση για τα σπουδαιότερα Νομοθετήματα που ψηφίζονται ανά εβδομάδα


Για περισσότερα πατήστε εδώ