ΧΡΗΣΙΜΑ
ΓΙΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ.Α.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
ΜΕΛΗ Δ.Σ.Α.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Δικηγόροι – μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, αναδεικνύουν την δική τους ψηφιακή παρουσία στο διαδίκτυο μέσω της υπηρεσίας Lawfirms.

 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος ήταν από τους πρώτους Συλλόγους που ιδρύθηκαν στην πόλη μας μετά την ενσωμάτωση της στον Εθνικό Κορμό. Με το Ν.2229/1920 «Περί Δικαστηρίων και Δικαστικών λειτουργών εν ταις προσαρτώμεναις  χώραις» προβλέφθηκε η λειτουργία των Δικαστηρίων και των Δικηγορικών Συλλόγων στη Θράκη, η ίδρυση των οποίων θα γινόταν με ειδικότερο Βασιλικό Διάταγμα κατά τα τότε ισχύοντα στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Χρήσιμα Εργαλεία για Δικηγόρους- Μέλη.

Ενότητα χρήσιμων εργαλείων καθημερινότητας για τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης

ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
ΚΩΔΙΚΑΣ
ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΔΣΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΥΠΩΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μ.Αλεξάνδρου 28 Δικαστικό Μέγαρο
Αλεξανδρούπολης – Έβρος 68100 Ελλάδα
Τηλέφωνο: 25510-26712
Fax: 25510-25848

2018-2019 Copyright © Δικηγορικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης | Designed and Developed by LawNet