Σας πληροφορούμε ότι από τις 27-10-2014, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους, οι δικηγόροι θα απευθύνονται στη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου Αλεξανδρούπολης ως εξής:

  Α] κ. Σταύρος Κανελλάκης: 1] καταθέσεις ενδίκων μέσων , 2] πιστοποιητικά περί μη άσκησης ενδίκων μέσων, 3] έκδοση απογράφων, 4] ένορκες βεβαιώσεις

Κατά τις ημέρες της απουσίας του αναπληρώνεται από τον κ. Δημήτριο Μερκούρη.

Β] κ. Χρήστος Δαδούδης: 1] διαταγές πληρωμής, 2] δημοσιεύσεις διαθηκών, 3] πιστοποιητικά περί δημοσίευσης ή μη διαθήκης, 4] επιμέλεια αρχείου.

Κατά τις ημέρες της απουσίας του αναπληρώνεται από την κ. Μάρθα Δήμου.

 Γ] κ. Φώτιος Σταμπουλίδης: 1] γραμματέας Πταισματοδικείου, 2] προσημειώσεις, 3] δηλώσεις τρίτου, 4] προγράμματα πλειστηριασμών

Κατά τις ημέρες της απουσίας του αναπληρώνεται από τον κ. Δημήτριο Μερκούρη.

Δ] Νικηφόρος Φακετόπουλος: 1] κατάθεση αιτήσεων υπαγωγής στο Ν. 3869/2010, 2] προσωρινές διαταγές Ν. 3869/2010

Κατά τις ημέρες της απουσίας του αναπληρώνεται από την κ. Μάρθα Δήμου.

Ε] Δημήτριος Μερκούρης: 1] εκθέσεις αποποίησης κληρονομιάς, 2] πιστοποιητικά περί μη αποποίησης κληρονομίας, 3] κληρονομητήρια, 4] σωματεία, συνεταιρισμοί

Κατά τις ημέρες της απουσίας του αναπληρώνεται από την κ. Μάρθα Δήμου.

ΣΤ] Ευάγγελος Σακελλαρίδης: γραμματέας προανάκρισης.

Κατά τις ημέρες της απουσίας του αναπληρώνεται από τον κ. Νικηφόρο Φακετόπουλο.

Ζ] Μάρθα Δήμου: 1] κατάθεση δικογράφων, εκτός από αιτήσεις υπερχρεωμένων , 2] πρακτικά αναβολής και ματαίωσης.

Κατά τις ημέρες της απουσίας της αναπληρώνεται από τον κ. Δημήτριο Μερκούρη.

Η] Σάββας Τσαουσίδης: 1] επιδόσεις, 2] επιμέλεια αρχείου

 

 

Η Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου

Ευαγγελία Κοντογεώργου

Ειρηνοδίκης Δ΄

ΠΡΟΣ

 ΤΟΥΣ ΚΥΡΙΟΥΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΞΗΝΤΑ (60) ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 (ΩΣ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛH ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ)

 ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΥΡΙΟ ΕΥΘΥΜΙΟ ΠΡΕΚΕΤΕ

 ΤΟΥΣ ΚΥΡΙΟΥΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΠΤΑ (7) ΕΦΕΤΕΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΜΙΣΘΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

 ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΜΙΣΘΩΝ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΥΡΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΔΡΑΛΗ

 (ΩΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΤΩΝ ΩΣ ΑΝΩ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ)

 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

 ΠΡΟΕΔΡΟ Ε.Τ.Α.Α. ΚΥΡΙΟ ΑΝΤΩΝΗ ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗ

 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ε.Τ.Α.Α. ΚΥΡΙΑ ΜΑΡΙΑ ΤΕΡΖΗ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΥΡΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΩΣΤΑΚΗ

 Κύριοι Πρόεδροι,

              Σας αποστέλλουμε σε ηλεκτρονική μορφή το δημοσιευθέν ΦΕΚ 2665/τ. Β΄/08-10-2014, το οποίο αφορά το Επίδομα Μητρότητας, προς ενημέρωσή σας και ανάρτηση στους ηλεκτρονικούς ιστότοπούς σας.

 Το εν λόγω ΦΕΚ θα αναρτηθεί και στο σάιτ www.tyde-tpde.gr, προς ενημέρωση των ασφαλισμένων μας-μελών σας.-

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Ασφάλισης-Παροχών

Κωνσταντίνος Κούρκουλος     Πληροφορίες Ασφαλιστικού Συστήματος: Ηλίας Σαρρής – Τηλέφωνα 210 / 3306148 – 9 / Εσωτερικό 8

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Η ΑΡΧΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ