Υποχρεώσεις Απριλίου 2015 Προθεσμία Υποβολής
1.       ΦΠΑ·         Ανακεφαλαιωτικός πίνακας ενδοκοινοτικών αποκτήσεων –  παραδόσεων  αγαθών και υπηρεσιών για το μήνα Μάρτιο 2015.

·         Περιοδική Δήλωση  Α’ Τριμήνου 2015.

 

27/4/2015

30/4/2015

2.      Παρακρατούμενοι Φόροι·         Προσωρινή δήλωση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ) για το μήνα Φεβρουάριο 2015. (άρθρο 60 του Ν.4172/13).

·         Προσωρινή δήλωση παρακρατούμενου φόρου 20% στις αμοιβές > 300,00 € για υπηρεσίες που έχουμε λάβει για το μήνα Φεβρουάριο 2015. (άρθρο 64 του Ν.4172/13).

 

30/4/2015

30/4/2015

 

3.      Λοιπές·         Υποβολή συμφωνητικών στο taxis, που καταρτίσθηκαν μεταξύ επιτηδευματιών ή τρίτων κατά το Α’ τρίμηνο 2015 (άρθρο 8 παραγρ. 16 του Ν.1882/90).

·         Υποβολή βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων ή αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα που κατέβαλαν στο προηγούμενο φορολογικό έτος (ΠΟΛ1051/2015). (ΠΑΡΑΤΑΣΗ)

·         Ηλεκτρονική υποβολή ιδιωτικών συμφωνητικών μίσθωσης Μαρτίου 2015.

20/4/2015 

27/4/2015

 

30/4/2015

 

4.      Α.Π.Δ.·         Υποβολή του εντύπου Ε11 στο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» (Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας προηγούμενου ημερολογιακού έτους). (ΠΑΡΑΤΑΣΗ)

·         Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) Μαρτίου 2015, υποβάλλουν μόνο όσοι ασφαλίζουν προσωπικό στο ΙΚΑ.

 

30/4/2015

 

30/4/2015

5.       Έχουν αναβληθεί·         Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2015 – για μεταβολές δικαιωμάτων που πραγματοποιήθηκαν από 1.1.2014 έως 31.12.2014 και έτους 2016 – για μεταβολές από 1.1.2015 έως 31.5.2015. (άρθρο 23 παρ. 3 του Ν.3427/05).(ΠΑΡΑΤΑΣΗ)

·         Συγκεντρωτική κατάσταση πελατών – προμηθευτών Α’ τριμήνου 2014 .(ΠΑΡΑΤΑΣΗ)

·         Συγκεντρωτική κατάσταση πελατών – προμηθευτών Β’ τριμήνου 2014.(ΠΑΡΑΤΑΣΗ)

·         Συγκεντρωτική κατάσταση πελατών – προμηθευτών Γ’ τριμήνου 2014.(ΠΑΡΑΤΑΣΗ)

·         Συγκεντρωτική κατάσταση πελατών – προμηθευτών Δ’ τριμήνου 2014.(ΠΑΡΑΤΑΣΗ)  .

 

30/6/2015 

 

30/9/2015

30/9/2015

 

30/9/2015

 

30/9/2015

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για διεκδίκηση θέσης στα Προγράμματα Σπουδών του, μέχρι και τις 23 Απριλίου 2015,μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του : www.ouc.ac.cy. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο είναι κρατικό πανεπιστημιακό ίδρυμα, διεθνώς αναγνωρισμένο και εφαρμόζει αποκλειστικά τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

 Για τους εμπλεκόμενους με νομικά θέματα, οι οποίοι επιθυμούν να εξειδικεύσουν τις γνώσεις τους στον τομέα αυτό, προσφέρεται το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (επιπέδου μάστερ) Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στην ελληνική γλώσσα). Στον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο :http://www.ouc.ac.cy/web/guest/s3/progrspoudon/dee/desc υπάρχει η σχετική με το συγκεκριμένο Πρόγραμμα ενημέρωση.

 Παράλληλα, για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 προσφέρονται :

  • 3 Πτυχιακά Προγράμματα Σπουδών,
  • 21 Μεταπτυχιακά Προγράμματα επιπέδου Μάστερ (17 στην Ελληνική και 4 στην Αγγλική γλώσσα),
  • περιορισμένος αριθμός θέσεων για διδακτορικούς φοιτητές σε μεγάλο αριθμό ερευνητικών αντικειμένων,
  • διαδικτυακά σεμινάρια με αντικείμενο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Για περαιτέρω πληροφόρηση, μπορείτε να ενημερώνεστε μέσω του ηλεκτρονικού συνδέσμου:http://www.ouc.ac.cy/web/guest/university/programme

 Παρέχεται, επίσης :

-Αριθμός υποτροφιών σχεδόν σε κάθε Πρόγραμμα Σπουδών,

-Έκπτωση 10% στο κόστος της κάθε Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) που θα επιλέξει να παρακολουθήσει ο φοιτητής για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016,

-Επιπλέον έκπτωση 5% σε όσους φοιτητές αποπληρώσουν ολόκληρο το ποσό των Θ.Ε. κατά τη χρονική περίοδο καταβολής της προκαταβολής (Μάιο)

 Η φοίτηση στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (Α.Π.ΚΥ.) διεξάγεται εξ αποστάσεως. Η μόνη υποχρέωση φυσικής παρουσίας αφορά στην τελική, γραπτή εξέταση της κάθε Θ.Ε. Το Πανεπιστήμιο φροντίζει να δημιουργεί εξεταστικά κέντρα στην Ελλάδα (Αθήνα και Θεσσαλονίκη), προκειμένου να διευκολύνει τους φοιτητές του από Ελλάδα, οι οποίοι αντιστοιχούν σε ποσοστό πλέον του 50% του συνολικού αριθμού φοιτητών του Α.Π.ΚΥ.

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο παρέχει τη δυνατότητα διεκδίκησης θέσης στα Προγράμματα Σπουδών του, σε όσους έχουν την πεποίθηση ότι :

  • Η απόκτηση γνώσης οδηγεί στον εμπλουτισμό των επαγγελματικών προσόντων και συμβάλλει στη βελτίωση της πρακτικής εξάσκησης των καθηκόντων ενός εργαζομένου.
  • Η διά βίου μάθηση τονώνει την κοινωνική, προσωπική και συναισθηματική εικόνα ενός ατόμου, προσδίδει αυτοπεποίθηση και σε πολλές περιπτώσεις δίνει νόημα και ουσία.
  • Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί τη σύγχρονη, καινοτόμα και πρωτοποριακή απάντηση στις ανάγκες της κοινωνίας. Η εξέλιξη της τεχνολογίας, οι συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις σε όλους τους τομείς και οι γρήγοροι ρυθμοί που επικρατούν, οδηγούν τα άτομα στην αναζήτηση μιας ευέλικτης μεθοδολογίας φοίτησης.

Είναι σημαντικό, επίσης, να αναφερθεί ότι ο αριθμός των προσφερόμενων θέσεων στα πλείστα Προγράμματά μας (πτυχιακά – μεταπτυχιακά) είναι «ανοικτός». Θα  γίνουν, δηλαδή, δεκτοί όλοι όσοι συμπληρώσουν και υποβάλλουν την αίτησή τους, επισυνάψουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά,ανάλογα με το Πρόγραμμα, και πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις που έχουν τεθεί.

Για οποιεσδήποτε επιπλέον διευκρινίσεις, παρακαλούμε να επικοινωνείτε με την ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση : admissions@ouc.ac.cy

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ

Καλούνται τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης,  σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4194/2013, την 13 Μαρτίου 2015 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ     και ώρα 8.00 μμ, να προσέλθουν στην αίθουσα του Εμπορικού Επιμελητηρίου Έβρου στον 3 όροφο για  έκτακτη Γεν. Συνέλευση του Συλλόγου με θέμα: Οικονομικός Απολογισμός και Έγκριση Ισολογισμού.

Αλεξ/πολη 6/3/2015