Με την υπ.αρ. 1157/18-12-2014 απόφαση Δ.Σ του ΤΑΧΔΙΚ γίνεται δεκτή η υπ’αρ. 336/2014 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σύμφωνα με την οποία σε περίπτωση που επαναφέρεται μία υπόθεση από ματαίωση σε επόμενη συνεδρίαση δεν οφείλεται η προβλεπόμενη εισφορά υπέρ ΤΑΧΔΙΚ (μεγαρόσημο).

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ  ( Ε.Τ.Α.Α. )

ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ                                             ΕΤΑΑ/ΤΑΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ       ΕΤΑΑ/ΤΕΑΔ

www.tnomik.gr

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Παράταση προθεσμίας για την υποβολή αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση του Ν.4321/15 έως 2/6/2015 για ληξιπρόθεσμες έως 1/4/2015 οφειλές με προυπόθεση καταβολής των τρεχουσών εισφορών από 1/4/2015 και εφεξής.

Επιπροσθέτως προβλέπεται η καθυστέρηση πέραν του ενός μηνός, τριών δόσεων της ρύθμισης ανά 12μηνο προγράμματος ρύθμισης. Οι πέρα της μιας δόσης καθυστερούμενες δόσεις της ρύθμισης προσαυξάνονται με επιπλέον επιτόκιο 0,25% μηνιαίως.

ΑΘΗΝΑ, 29/4/2015

ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΑΝ

 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ), κατά την συνεδρίαση του, την Πέμπτη, 23/4/2015, έκανε δεκτή την εισήγηση της Διοικούσας Επιτροπής του Τομέα Ασφάλισης Νομικών και παρατείνει έως τις 30 Ιουνίου 2015, την προθεσμία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών του έτους 2014 για όλους τους τομείς ασφάλισης του Τομέα Νομικών (Ταμείο Νομικών, ΤΕΑΔ, ΤΠΔΑ, ΤΥΔΕ, ΤΠΔΕ κλπ), χωρίς έννομες συνέπειες για τους ασφαλισμένους και τους εργοδότες.

 

 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ

                  (Λ.Ε.Δ.Ε.)

Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Αχαρνών 29-10439 Αθήνα

Τηλ. 210-8822076  Φαξ 210-8822914

 

Αθήνα 20 Απριλίου 2015

Αριθ. Πρωτ. 619

                                                                              Προς

Πληροφορίες: Δημ. Αντωνοπούλου                Τους κ.κ. Προέδρους όλων

                          Ηλ. Μιχόπουλος                       των Δικηγορικών Συλλόγων-μελών του

                                                                          Λ.Ε.Δ.Ε. και την Ένωση Αμίσθων Υποθ/κων

 

 

ΘΕΜΑ: 1Η ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑ ΔΟΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

Σας γνωρίζουμε ότι την 30/04/2015 λήγει η προθεσμία καταβολής της 1ης τετραμηνιαίας δόσης συνδρομών για το έτος 2015,όπως ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 14 του Καταστατικού του ΛΕΔΕ.

Το ποσό που αντιστοιχεί στις συνδρομές κάθε δικηγόρου-μέλους  ανέρχεται σε 136,00 ευρώ (4 μήνες x 34,00 ευρώ) και παρακαλούμε να ενημερώσετε τα μέλη σας ώστε να εξοφλήσουν εμπρόθεσμα τις συνδρομές τους.

Το ποσό που αντιστοιχεί στις συνδρομές κάθε αμίσθου υποθηκοφύλακα-μέλους,  ανέρχεται σε 136,00 ευρώ (4 μήνες x 34,00 ευρώ) και παρακαλούμε να φροντίσετε για την εμπρόθεσμη καταβολή των συνδρομών.

Ειδικότερα για τους υπαλλήλους του Συλλόγου σας, που είναι και μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε., οι συνδρομές για το 1ο τετράμηνο του έτους 2015, ανέρχονται στο ποσό των  122,16 ευρώ  (4 μήνες x 30,54 ευρώ).

Επίσης παρακαλούμε να αναρτήσετε άμεσα την παρούσα στον ιστότοπο του Συλλόγου σας.

                                                                              Η Διευθύντρια του Λ.Ε.Δ.Ε.

                                                                                   ΕΛΕΝΑ ΠΙΤΣΙΛΛΟΥ

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τομέα Ασφάλισης Νομικών αποφάσισε ομόφωνα να εισηγηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων(ΕΤΑΑ) την παράταση της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών του έτους 2014 μέχρι τις 30 Ιουνίου 2015, για όλους τους τομείς ασφάλισης της Διοικούσας Επιτροπής Νομικών (Ταμείο Νομικών, Τ.Υ.Δ.Ε., Τ.Π.Δ.Ε. κλπ), χωρίς καμία συνέπεια για τους ασφαλισμένους.

Η απόφαση τελεί υπό την επικύρωση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΤΑΑ, το οποίο  συνεδριάζει αύριο Πέμπτη.

Ο Πρόεδρος

Ευθύμιος Πρεκετές

Με ιδιαίτερη τιμή σας ανακοινώνουμε ότι το «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΙΝ.ΚΑ.Δ.Α.) » συνεχίζει και τον μήνα Ιούνιο 2015 (22-27.6.) τα πιστοποιημένα από το Υπουργείου Δικαιοσύνης Προγράμματα Βασικής Εκπαίδευσης – Κατάρτισης Διαμεσολαβητών στην Αλεξανδρούπολη.

 Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΙΝΚΑΔΑ) σε συνεργασία με το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (ΕΛΚΕΔ) παρέχουν υπηρεσίες βασικής εκπαίδευσης σε υποψήφιους διαμεσολαβητές (διάρκειας 40 ωρών) σύμφωνα με το Ν. 3898/2010, που ανταποκρίνονται στα υψηλότερα διεθνή πρότυπα προσαρμοσμένες παράλληλα στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ελληνικής δικαστηριακής πραγματικότητας.

 Η εκπαίδευση των υποψηφίων διαμεσολαβητών γίνεται από έμπειρη ομάδα εκπαιδευτών του ΕΛ.Κ.Ε.Δ. με βασικές εκπαιδεύτριες την Εύη Αυλογιάρη (Δικηγόρος- Διαπιστευμένη Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών με εξειδίκευση στις διαπραγματεύσεις και στην συμβολή της νευροεπιστήμης στις συγκρούσεις)  και την Δώρα Θανασούλη (Δικηγόρο – Ψυχολόγο, Διαπιστευμένη Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών με εξειδίκευση στις διαχείριση συναισθημάτων και στις ψυχολογικές τεχνικές), στην ελληνική γλώσσα, σε άρτια οργανωμένο χώρο υψηλού επιπέδου και αισθητικής, σε τμήματα έως 18 ατόμων.

Πληροφορίες:

Εκπαίδευση : 22-27 Ιουνίου 2015

Διάρκεια  : 6 ημέρες πλήρους εκπαίδευσης

Έναρξη προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων : 20/04/15

Λήξη προθεσμίας υποβολής  αιτήσεων : 30/05/2015

Απευθύνεται σε : δικηγόρους, συμβολαιογράφους, ιατρούς, οικονομολόγους, ασφαλιστές, υπεύθυνους ανθρωπίνου δυναμικού επιχειρήσεων, διευθυντές εταιριών, τραπεζικούς υπάλληλους και σε λοιπούς  ενδιαφερόμενους.

Κόστος εκπαίδευσης: 1.450 Eυρώ

Πληροφορίες /εκδήλωση ενδιαφέροντος :

Email: info@nikimediation.gr

Ιστοσελίδα: www.nikimediation.gr

Τηλ:  25510-53263 από 11:00 έως 13:00 και 25510-82170 από 18.30-20.30 εργάσιμες ημέρες κ. Ζαχαρούλα Τσιρτσίδου

                                                                Ο Πρόεδρος του ΙΝ.ΚΑ.Δ.Α

                                                                    Ιωάννης Ζαμπούκης

Συνημμένο αρχείο pdf