Download (PDF, 38KB)

Download (PDF, 53KB)

 

Download (PDF, 843KB)

Οι υποθέσεις που δημοσιεύθηκαν στο έκθεμα της δικασίμου 7-1-2021 του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θράκης Α΄ και Β΄ Βαθμού, αποσύρθηκαν εκτάκτως, δυνάμει  της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ. Οικ. 2/2-1-2021  κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Άμυνας – Υγείας – Δικαιοσύνης, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β  1/2021, πλην των υποθέσεων:

α) του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θράκης  Β΄ Βαθμού (Αναστολών), και 

β) των υπ’ αρ. πινακίου  1α, 3, 5 του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θράκης Α΄Βαθμού,

οι  οποίες εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της ανωτέρω απόφασης.

 

 Κομοτηνή,  5-1-2021.

 Η Εισαγγελέας Εφετών

 

υπογραφή

 

 Αργυρή Βαλούση

Αντεισαγγελέας Εφετών

Download (PDF, 1.46MB)