Download (PDF, 155KB)

Download (PDF, 508KB)

Download (DOC, 28KB)

Τροχαίο Ατύχημα – Παραβίαση STOP – Αποζημίωση επί Μονίμου Αναπηρίας (ΑΚ 931) 100.000 ευρώ –

Ηθική Βλάβη 100.000 ευρώ Άδεια Ικανότητας Οδηγού έλλειψη.

 

https://www.esd.gr/newsletters-nomologia-nomika-nea/archive/view/listid-48-email-sendblaste-google-aythentication-11371/mailid-477-stop-931-100-000-100-000

Download (PDF, 963KB)

Download (PDF, 240KB)

Download (PDF, 165KB)