ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 16.03.2020  

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ

 

Όλες οι υποθέσεις που δημοσιεύθηκαν στο έκθεμα της δικασίμου 16-3-2020 του Τριμελές Εφετείου Κακουργημάτων Θράκης Α’, Β’ Βαθμού και Αναστολών, αποσύρθηκαν σήμερα εκτάκτως, δυνάμει του άρ. 3 § 2 της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΓ. Οικ. 17734/12-3-2020 κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Άμυνας – Υγείας – Δικαιοσύνης, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 833/12-3-2020, στις εξαιρέσεις της οποίας ουδεμία δεν εμπίπτει.

ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 17.03.2020  

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ

 

Όλες οι υποθέσεις που δημοσιεύθηκαν στο έκθεμα της δικασίμου 17-3-2020 Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θράκης αποσύρθηκαν σήμερα εκτάκτως, δυνάμει του άρ.  3 παρ. 2 της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΓ.Οικ. 17734/12-3-2020 κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Άμυνας – Υγείας – Δικαιοσύνης, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 833/12-3-2020, στις εξαιρέσεις της οποίας εμπίπτει η υπ’ αριθμ. Πινακίου (1).

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΛΗΜ/ΤΩΝ ΘΡΑΚΗ

 

Όλες οι υποθέσεις που δημοσιεύθηκαν στο έκθεμα της δικασίμου 17-3-2020 του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Θράκης, αποσύρθηκαν εκτάκτως , δυνάμει της υπ΄αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.17734/2020 Κ.Υ.Α. , που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 833/12.03.2020, στις εξαιρέσεις της οποίας ουδεμία εμπίπτει.

Αλεξανδρούπολη 13 Μαρτίου 2020
Αρ. πρωτ: 311

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ                      ΠΡΟΣ Δικηγορικό Σύλλογο Αλεξανδρούπολης

Παρακαλούνται οι κύριοι Δικηγόροι, κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων, να περιορίσουν κατά το δυνατόν την προσέλευσή τους στη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου και να προτιμούν για την εξυπηρέτησή τους την τηλεφωνική επικοινωνία με τη Γραμματεία, καθώς και τη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

(ηλεκτρονική διεύθυνση: eirinalexandroupolis@yahoo.gr , τηλ. Επικοινωνίας:
25510 28365, 28495, 28455, 28051).

     Η Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο Αλεξανδρούπολης

  Ευαγγελία Κοντογεώργου 

Ειρηνοδίκης Γ

Download (DOC, 72KB)

Download (PDF, 140KB)

Αλεξανδρούπολη 12-03-2020
Αρ. Πρωτ. Δ.Υ.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ –   ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΟΧΗ

Εξαιρούνται υποθέσεις προς παραγραφή, υποθέσεις με κρατουμένους και πράξεις που τελέσθηκαν το 2015 σε πρώτο βαθμό σε πλημμελήματα και προγενέστερες. 

Οι αναβολές σε Πολιτικές Δίκες θα λαμβάνονται από μέλη του Δ.Σ. εκ περιτροπής χωρίς την παρουσία λοιπών παραγόντων (Συνήγοροι, Διάδικοι  κλπ). 

Δεν θα υπάρχει επιτροπή εξαιρέσεων, όσοι  έχετε υποθέσεις που εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις θα το δηλώνετε στην Γραμματεία του Συλλόγου. 

Όλες οι υπόλοιπες πράξεις (καταθέσεις κλπ) επιτρέπονται, ωστόσο παρακαλούμε για την αποφυγή δημιουργίας συνωστισμού στις υπηρεσίες των Δικαστηρίων.

 

 Η Πρόεδρος                                           Ο Γεν. Γραμματέα

Ζαχαρούλα Τσιρτσίδου                              Γεώργιος Νοτόπουλος 

05032020 

Αρ. Πρωτ. 493 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

   Στα πλαίσια της από 2.3.2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, πραγματοποιήθηκε την 4.3.2020 επίσκεψη εκπροσώπων του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης στα φυλάκια ΦερώνΤυχερού, Σουφλίου και Καστανέων, για να παραδοθούν υλικά πρώτης ανάγκης και συγκεκριμένα 12 κούτες με γάντια μιας χρήσης και αντισηπτικά είδη, προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της υπάρχουσας ανάγκης

   Η επίσκεψη και παράδοση των υλικών έγινε με την αγαστή συνεργασία του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης και του Σωματείου Καφέ Μπαρ Εστίασης Αλεξανδρούπολης, που επίσης προσέφεραν είδη πρώτης ανάγκης