https://www.esd.gr/newsletters-nomologia-nomika-nea/archive/view/listid-48-email-sendblaste-google-aythentication-11371/mailid-466-

Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που συνεδρίασε στις 31.3.2020, υπό την προεδρία του Προέδρου της, Δημήτρη Βερβεσού, με την παρουσία 61 εκ των 63 Προέδρων, με τηλεδιάσκεψη, μετά τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης των επιστημονικών κλάδων, μεταξύ των οποίων και οι δικηγόροι και σε συνέχεια της από 30.3.2020 απόφασης της Συντονιστικής Επιτροπής, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

1. Η χώρα δοκιμάζεται από μία πανδημία, το εύρος και η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να προσδιοριστεί επακριβώς, αλλά σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ειδικών επιστημόνων η διάρκεια θα είναι μεγάλη.
Στην νέα αυτή πρωτόγνωρη πραγματικότητα, δοκιμάζεται σκληρά η οικονομική και κοινωνική ζωή του τόπου.

2.Είναι αυτονόητο ότι η Πολιτεία έχει υποχρέωση να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη και την προστασία των πολιτών από την πανδημία και ταυτόχρονα να στηρίξει τους κλάδους της οικονομίας που πλήττονται με κάθε πρόσφορο τρόπο ως ελάχιστο μέτρο πρόνοιας για τη κάλυψη των βιοτικών αναγκών και τη διατήρηση και της κοινωνικής συνοχής.

3.Το δικηγορικό σώμα από την πρώτη στιγμή της εκδήλωσης της υγειονομικής αυτής κρίσης ζήτησε από την Πολιτεία τη λήψη των αναγκαίων προληπτικών μέτρων, σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμοδίων αρχών και διέθεσε προς τούτο αναγκαία υλικά για χρήση στους χώρους των δικαστηρίων.

Περαιτέρω, το δικηγορικό σώμα, με δαπάνες του,  διέθεσε  στο εθνικό σύστημα υγείας ιατρικό εξοπλισμό (λαρυγγοσκόπια, αναπνευστήρες) και διοργάνωσε εθελοντικές αιμοδοσίες.
Η προστασία της δημόσιας υγείας και η στήριξη του εθνικού συστήματος υγείας αποτελούν προτεραιότητα.

4.Οι δικηγόροι είναι από τους επαγγελματικούς κλάδους που έχουν πληγεί άμεσα και καίρια από τα περιοριστικά μέτρα που έλαβε η Πολιτεία για την αντιμετώπιση της πανδημίας, δεδομένου ότι έχει παύσει κάθε επαγγελματική τους δραστηριότητα, αφού έχουν κλείσει τα δικαστήρια, Υποθηκοφυλακεία, τα Κτηματολογικά γραφεία και άλλες υπηρεσίες που είναι άρρηκτα συνυφασμένες με την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος. Ταυτόχρονα, τα λοιπά περιοριστικά μέτρα δεν επιτρέπουν ούτε την εκτέλεση εξώδικων εργασιών. Αποτέλεσμα αυτού είναι  η συντριπτική πλειοψηφία του δικηγορικού σώματος να μην μπορεί πλέον να καλύψει βασικές του ανάγκες και να αντιμετωπίζει σοβαρό κίνδυνο επιβίωσης.

5.Δυστυχώς, η κυβέρνηση μέχρι σήμερα δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων έναντι του κλάδου. Παρότι αρχικά φάνηκε να αντιλαμβάνεται το μέγεθος του προβλήματος και ενέταξε τους δικηγόρους στους πληττόμενους κλάδους και τα μέτρα στήριξης και κατά δήλωση του ίδιου του Πρωθυπουργού θα ελάμβαναν τα 800 ευρώ ΟΛΟΙ οι ελεύθεροι επαγγελματίες, στη συνέχεια, αιφνίδια και αδικαιολόγητα, εξαίρεσε τους δικηγόρους (και τους λοιπούς ελεύθερους επαγγελματίες-επιστήμονες) από την καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού των 800 ευρώ για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο, αλλά και από τη μείωση του ενοικίου της επαγγελματικής στέγης, χωρίς να υπάρχει κανείς δικαιολογητικός λόγος για τη δυσμενή αυτή στάση της σε σχέση με το 1,7 εκατομμυρίου λοιπών Ελλήνων που το έλαβαν, αντιμετωπίζοντάς τους έτσι σαν πολίτες δεύτερης κατηγορίας!

Μπροστά στην έντονη αντίδραση του σώματος, η Κυβέρνηση προχώρησε σε μία ακόμα πιο προσβλητική  ενέργεια, αποφασίζοντας να χορηγήσει  στους δικηγόρους, ως μέτρο στήριξης, αντί της αποζημίωσης ειδικού σκοπού,   επιταγή τηλε-κατάρτισης, μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ, σε μια προσπάθεια να τους «χρυσώσει το χάπι».

6.Οι κυβερνητικές παλινωδίες και η αδικαιολόγητα υποτιμητική στάση της προς τους δικηγόρους/ελεύθερους επαγγελματίες, όπως ήταν φυσικό,   δημιούργησε σφοδρή δυσαρέσκεια.

Η συντεταγμένη και ομόθυμη αντίδραση του κλάδου εξανάγκασε την κυβέρνηση σε αλλαγή πλεύσης με την χθεσινή ανακοίνωση μέτρων στήριξης των επιστημονικών κλάδων.
Οι χθεσινές εξαγγελίες της Κυβέρνησης, οι οποίες τελούν βέβαια υπό την αίρεση της θεσμοθέτησής τους με κανονιστικές πράξεις, δεν ικανοποιούν το δικηγορικό σώμα, αφού δεν κρίνονται επαρκείς για την άμεση οικονομική του στήριξη, με το δεδομένο ότι δεν προβλέπεται η χορήγηση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού των 800 ευρώ (για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο), αλλά ούτε η μείωση του μισθώματος της επαγγελματικής στέγης, αιτήματα στα οποία η Ολομέλεια εμμένει.

7.Η κυβερνητική εξαγγελία για καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ύψους 800 ευρώ, για τον μήνα Μάϊο, σε όλους τους δικηγόρους, αποτελεί την εκ των υστέρων παραδοχή της Κυβέρνησης για την ανάγκη οικονομικής στήριξης του δικηγορικού κλάδου. Όμως, αυτή δεν συνιστά  την αναγκαία εκείνη λύση, σύμφωνα και με την αρχική κυβερνητική δέσμευση, ενόψει των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί  στους συναδέλφους από την τρέχουσα ολοσχερή παύση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ήδη από 13.3.2020.

8.Η Ολομέλεια εκφράζει την ρητή και κατηγορηματική αντίθεσή της και συνεχίζει να  θεωρεί εμπαιγμό την προσπάθεια της Κυβέρνησης να εμφανίσει, ως μέσο άμεσης οικονομικής ενίσχυσης των δικηγόρων, τη χορήγηση επιταγής τηλε-κατάρτισης, ύψους 600 ευρώ, μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ, αντί της  άνω αποζημίωσης ειδικού σκοπού, εκμεταλλευόμενη την δεινή οικονομική θέση στην οποία έχει περιέλθει ο κλάδος και την ανάγκη επιβίωσης των συναδέλφων.

9.Η αναστολή των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, η έκπτωση 25% σε περίπτωση εμπρόθεσμης καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών, όπως επίσης και ο συμψηφισμός κατά 25% του εμπροθέσμως καταβληθέντος ΦΠΑ με μελλοντικές οφειλές, ικανοποιούν σχετικά αιτήματα του δικηγορικού κλάδου.

10.Μετά ταύτα, το δικηγορικό σώμα, στα πλαίσια της συνολικής αντιμετώπισης του προβλήματος που έχει δημιουργηθεί στον κλάδο εξαιτίας της πανδημίας, συνεχίζει να διεκδικεί άμεσα από την Πολιτεία:

Α. Τη χορήγηση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ύψους  800 ευρώ, για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο, σύμφωνα με τις Κυβερνητικές εξαγγελίες και του ίδιου του Πρωθυπουργού.
Β. Την άρση της αδικαιολόγητης εξαίρεσης των δικηγόρων από τη μείωση του μισθώματος για την επαγγελματική τους στέγη, μέτρο δημοσιονομικά ουδέτερο.
Γ. Την καταβολή του βοηθήματος ανεργίας από τον ειδικό λογαριασμό του ΟΑΕΔ, που αποτελείται από εισφορές που καταβάλλουν αποκλειστικά οι δικηγόροι από το 2011. Ζητά  λογοδοσία για τη διαχείριση του ποσού αυτού μέχρι σήμερα. Σε περίπτωση μη καταβολής του βοηθήματος, εκφράζει την κάθετη αντίθεσή της για την σκοπιμότητα συνέχισης καταβολής της εισφοράς των 120€ ετησίως στο μέλλον εκ μέρους των δικηγόρων
Δ. Την άμεση καταβολή των οφειλών του Δημοσίου προς τους δικηγόρους και ιδίως:
– τις οφειλές του ΤΑΧΔΙΚ από τη νομική βοήθεια. Σε περίπτωση μη καταβολής, θα επανεξετάσει τη συμμετοχή των δικηγόρων στο θεσμό.
– τις οφειλές των φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα προς τους συνεργαζόμενους δικηγόρους.
– τις οφειλές από παροχές σε είδος και σε χρήμα του ΕΦΚΑ παρελθόντων ετών. Σε περίπτωση μη καταβολής τους, επιφυλάσσεται για την  δικαστική διεκδίκησή τους.
Ε. Την κατάργηση της υποχρέωσης καταβολής τέλους επιτηδεύματος.
ΣΤ. Την κατάργηση προκαταβολής φόρου του προσεχούς έτους.
Ζ. Την ταχύτατη προώθηση των διαδικασιών της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης
Η. Την κατ’ εξαίρεση χορήγηση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας μέχρι ένα ποσό, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα είσπραξης των οφειλόμενων από τους φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
Θ. Την ένταξη στο προστατευτικό πλαίσιο και των συναδέλφων ασκούμενων δικηγόρων.
Ι. Τη νομοθέτηση της αναστολής των δανειακών υποχρεώσεων, ενήμερων και μη οφειλετών, προς τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις.
ΙΑ. Την αναστολή διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος για το κρίσιμο αυτό χρονικό διάστημα σε όλους τους Έλληνες πολίτες.
Σε περίπτωση μη ικανοποίησης των αιτημάτων του κλάδου, η Ολομέλεια στην επόμενη συνεδρίασή της θα εξειδικεύσει τις μορφές δράσης, μεταξύ των οποίων και ο επαναπροσδιορισμός της στάσης της, ως προς την συμμετοχή δικηγόρων σε επιτροπές του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και άλλες μορφές αντίδρασης.

11.Η Ολομέλεια αποφάσισε σήμερα να διαθέσει στο εθνικό σύστημα υγείας επιπλέον ιατρικό εξοπλισμό αξίας πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ και δηλώνει ότι είναι στη διάθεση της Πολιτείας για κάθε περαιτέρω βοήθεια στα πλαίσια των δυνατοτήτων της.

12.Η Ολομέλεια στηρίζει ανεπιφύλακτα τις μέχρι σήμερα προσπάθειες  της Συντονιστικής Επιτροπής, των Διοικητικών Συμβουλίων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, αλλά και κάθε δικηγόρου ατομικά, που συνέβαλλαν αποφασιστικά σε αυτό τον αγώνα στο μέτρο των δυνατοτήτων τους, καθώς θεωρεί ότι, υπό τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες της σημερινής συγκυρίας, διεκδικήθηκαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι θέσεις του δικηγορικού σώματος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης σε έκτακτη συνεδρίασή του σήμερα στις 31-3-2020 και ενόψει της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος αποφάσισε, με την υπ.αρ. 17 απόφαση του, τα εξής:

Η Κυβέρνηση, μετά την αδικαιολόγητη εξαίρεση του δικηγορικού σώματος από μέτρα στήριξης των πληττόμενων επαγγελματικών κλάδων, παρά τη σαφή δέσμευση του κου Πρωθυπουργού για την καταβολή του επιδόματος των 800 ευρώ, έρχεται σήμερα με την εξαγγελία της χορήγησης «εκπαιδευτικού επιδόματος» και συνεχίσει να εξαιρεί και να διαχωρίζει τους δικηγόρους από τους άλλους επαγγελματίες, ενώ αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας και της αγοράς.

Η Κυβέρνηση δεν φαίνεται να έχει καταλάβει την σκληρή πραγματικότητα στην οποία έχει περιέλθει το δικηγορικό σώμα με το κλείσιμο των δικαστηρίων και την παύση κάθε εξωδικαστηριακής δραστηριότητας, λόγω των μέτρων περιορισμού της  κυκλοφορίας και της αναστολής ή του περιορισμού λειτουργίας υπηρεσιών, που σχετίζονται με την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος.

Η δικηγορική εργασία, κατά το πλείστον, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την λειτουργία των δικαστηρίων της χώρας. Κατά συνέπεια, δεν μπορεί να νοηθεί δικηγορική εργασία με κλειστά δικαστήρια. Η χθεσινή κυβερνητική εξαγγελία (30-3-2020) δεν επιλύει το άμεσο πρόβλημα επιβίωσης που έχει δημιουργηθεί σε μεγάλο τμήμα του δικηγορικού σώματος, λόγω της ουσιαστικής, κατά τα άνω, παύσης οποιασδήποτε δικηγορικής δραστηριότητας, με αποτέλεσμα την αδυναμία να ανταποκριθεί σε στοιχειώδεις ανάγκες του. 

Είναι προφανές ότι η εξαγγελία της χορήγησης «εκπαιδευτικού επιδόματος» είναι ένα πρόσχημα της Κυβέρνησης για τη δημιουργία εντυπώσεων, προκειμένου να καλύψει τις ευθύνες της από την αιφνίδια και αδικαιολόγητη υπαναχώρησή της για την καταβολή του επιδόματος των 800 ευρώ. 

Προτεραιότητα είναι η επιβίωση και στην συνέχεια η επιμόρφωση.

Η υπόσχεση δε για χορήγηση επιδόματος για το μήνα Μάιο, είναι επίσης είναι αβέβαιο αν και πότε θα χορηγηθεί.

Οι ανάγκες όμως, των δικηγόρων, όπως όλων των επαγγελματιών  είναι άμεσες, δεν μπορούν να περιμένουν.

Το δικηγορικό σώμα απαιτεί πρωταρχικά τον σεβασμό από την Πολιτεία για το θεσμικό του ρόλο στην απονομή της Δικαιοσύνης , που προϋποθέτει αξιοπρεπή και ανεξάρτητο δικηγόρο αλλά και για την εν γένει κοινωνική του προσφορά. Και στη συνέχεια, ίση μεταχείριση με όλους τους άλλους επαγγελματίες, οι οποίοι λαμβάνουν το επίδομα των 800 ευρώ, με μόνη την ένταξή τους στους πληττόμενους κλάδους, χωρίς περαιτέρω όρους και προϋποθέσεις.

Θεωρούμε ότι τα εξαγγελθέντα μέτρα σε καμιά περίπτωση δεν συνιστούν ικανοποίηση των αιτημάτων μας.

Η Κυβέρνηση έχει την υποχρέωση, νομική και ηθική, να τηρήσει τα εξαγγελθέντα και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και να χορηγήσει το επίδομα των 800 ευρώ σε κάθε δικηγόρο και να λάβει μέτρα οικονομικής ελάφρυνσης τους.

       ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ 

      Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

    ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΤΣΙΡΤΣΙΔΟΥ                         ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ

Download (PDF, 1.11MB)

Αλεξανδρούπολη 27-03-2020
Αρ. Πρωτ. 147

Προς  

κ. Γκαρά Αναστασία

Βουλευτή Έβρου

κ. Δερμεντζόπουλο Χρήστο

Βουλευτή Έβρου

κ. Δημοσχάκη Αναστάσιο

Βουλευτή Έβρου

κ. Κελέτση Σταύρο 

Βουλευτή Έβρου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ολομέλεια Δικηγορικών Συλλόγων 

κ. Υπουργό Οικονομικών

κ. Υπουργό Δικαιοσύνης

 

ΘΕΜΑ: Λήψη αποζημίωσης ειδικού σκοπού

Η χώρα μας και οι συμπολίτες μας βιώνουν δυστυχώς μια άνευ προηγουμένου κατάσταση, εν μέσω μιας πρωτόγνωρης υγειονομικής κρίσης οφειλόμενης στην πανδημία του κορωνοιού, η οποία μας έχει πλήξει παντοιοτρόπως όλους.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στα μέλη του αλλά και στους πολίτες και αντιλαμβανόμενος τις σοβαρές επιπτώσεις που θα είχε η πανδημία του κορονωιού για όλους μας, έσπευσε να λάβει μέτρα προστασίας προλαβαίνοντας την Πολιτεία και ειδικότερα: 

α) με την υπ’αριθμ. 14/12-3-2020 απόφαση του Δ.Σ. περί αποχής των μελών του από την παράσταση τους ενώπιον των  ακροατήριων όλων των δικαστηρίων κάθε βαθμού, για χρονικό διάστημα 16 ημερών έως και της 27/3/2020,  προκειμένου να αποφευχθεί η πιθανότητα εκτεταμένης διάδοσης του κορωνοϊού  στην περιοχή μας,

β) με την από 15/3/2020 ανακοίνωση μέτρων προστασίας του Δ.Σ. περί  αποχής ​ από την ​ έρευνα σε υποθηκοφυλακείο και κτηματολόγιο καθώς και από την κατάθεση δηλώσεων στα γραφεία κτηματογράφησης και​ από κάθε εξωδικαστική ενέργεια  σε​ δημόσιες ή ιδιωτικές αρχές ή υπηρεσίες, 

γ) κλείσιμο των γραφείων του Δικηγορικού Συλλόγου και επικοινωνία δια τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού μηνύματος, 

δ) προμήθεια αντισηπτικών τόσο για τον Δικηγορικό Σύλλογο όσο και για τους δικαστικούς υπαλλήλους και δικαστές, 

ε) απολύμανση των χώρων του Δικηγορικού Συλλόγου, του Δικαστικού Μεγάρου και του Ειρηνοδικείου και 

στ) χορήγηση αναγκαίων αναλώσιμων υλικών (γάντια και απολυμαντικά είδη) στα Φυλάκιά Φερών, Τυχερού, Σουφλίου και Καστανέων.

Από την πρωτόγνωρη αυτή κατάσταση πλήττεται άμεσα και σε απόλυτο βαθμό ο κλάδος των Δικηγόρων

Όπως καλά γνωρίζετε η άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος, είτε αφορά δικαστικές είτε εξωδικαστικές ενέργειες, έχει καταστεί παντελώς αδύνατη εξαιτίας των μέτρων που ελήφθησαν για την αποφυγή εξάπλωσης του Κορωνοϊού: 

Δυνάμει ΚΥΑ έχει ανασταλεί η λειτουργία των πάσης φύσεως Δικαστηρίων ήδη από 12-3-2020, τα Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία έχουν, επίσης, αναστείλει την λειτουργία τους, οι δικαστικές επιμελητές απέχουν των καθηκόντων τους, οι δημόσιες υπηρεσίες υπολειτουργούν και οι πολίτες δεν μπορούν να μετακινηθούν. 

Είναι δε βέβαιο ότι η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί θα παραταθεί επί μακρόν, δημιουργώντας τεράστιο πρόβλημα επιβίωσης για τη συντριπτική πλειοψηφία των δικηγόρων.  

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης εκφράζει την εντονότατη αντίδραση και δυσαρέσκειά των μελών του για τις εξελίξεις αναφορικά με το ζήτημα της μη λήψης αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ύψους 800 ευρώ, προς τους δικηγόρους της χώρας, παρά τις ρητές εξαγγελίες τόσο του ίδιου του Πρωθυπουργού όσο και κορυφαίων Υπουργών και κυβερνητικών εκπροσώπων, μόλις λίγες ημέρες πριν, για το αντίθετο. 

Σε συνεντεύξεις κορυφαίων υπουργών τόσο σε τηλεοπτικά προγράμματα όσο και στο διαδίκτυο υπήρξαν διαβεβαιώσεις ότι οι δικηγόροι περιλαμβάνονται στις κατηγορίες των επαγγελματιών που θα λάβουν το εν λόγω επίδομα. Παρ’ όλες τις εξαγγελίες πληροφορούμαστε ότι οι δικηγόροι δεν θα συμπεριληφθούν στους δικαιούχους της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

Συνέπεια των ανωτέρων και εκφράζοντας την έντονη αποδοκιμασία μας για την εξαίρεση μας από το μέτρο αυτό αιτούμεθα από την Πολιτεία  την ένταξη των δικηγόρων στους ΚΑΔ των δικαιούχων της αποζημίωσης ειδικού σκοπού και όχι μόνο σε αυτούς που γενικώς πλήττονται από τα ληφθέντα μέτρα.

Πρόσθετα και καθώς το αναγγελλόμενο επίδομα των 800,00 ευρώ για τους δικηγόρους, είναι μια ελάχιστη, αναγκαία και αναμενόμενη οικονομική ανάσα σε όλους, όσους πλήττονται από τα μέτρα, δεν αρκεί ωστόσο επ’ουδενί για την αποκατάσταση της ζημίας που έχουμε υποστεί και αυτής που είναι μπροστά μας, αιτούμεθα επιπλέον τα κάτωθι αναγκαία μέτρα: 

  1. Απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος για φέτος.

2. Παράταση της προθεσμίας των 120 δόσεων (ν.4611/2019) από 31.5.2019 και μέχρι τέλος του έτους και παροχή δυνατότητας ένταξης και των οφειλών του 2019.

3. Άμεση εξόφληση και πληρωμή όλων των εκκρεμών της Νομικής Βοήθειας και των ληξιπροθέσμων του ΕΦΚΑ (παροχών υγείας, επιδομάτων μητρότητας κλπ.).
4. Αναστολή της φορολόγησης με βάση τεκμήρια για φέτος

5. Αναστολή όλων των φορολογικών μας υποχρεώσεων (ΦΠΑ, Φόρος εισοδήματος κλπ.)

6. Άμεση μείωση ασφαλιστικών εισφορών και για όσο διαρκεί η πανδημία (πέραν των αναστολών που έχουν ήδη εξαγγελθεί).

7. Εφαρμογή καταβολής μειωμένου μισθώματος επαγγελματικής στέγης και προστασία αυτής εξαιτίας της ενδεχόμενης μη καταβολής μισθωμάτων.

Σας καλούμε να αναλάβετε ενεργή δράση και να μας στηρίξετε έμπρακτα για την οικονομική στήριξη των δικηγόρων, ιδιαίτερα στο Νομό Έβρου.

Σε αναμονή των ενεργειών Σας. 

 

Για το ΔΣ

        Η Πρόεδρος                                         Ο Γεν. Γραμματέας

      Ζαχαρούλα Τσιρτσίδου                             Γεώργιος Νοτόπουλος

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Κομοτηνή 26-3-2020

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

 

 

 

             Προς κ.κ.

             Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

             Υπουργό Οικονομικών

             Υπουργό Ανάπτυξης

             Υπουργό Δικαιοσύνης

 

             Κοινοποιούμενη προς

            Την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος

            Τους Βουλευτές της Περιφέρειας ΑΜΘ

 

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί

Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι της Περιφέρειας του Εφετείου Θράκης, εκφράζουν την εντονότατη αντίδραση τους για τις εξελίξεις αναφορικά με το ζήτημα της μη λήψης αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ύψους 800 ευρώ, προς τους δικηγόρους της χώρας, παρά τις ρητές και κατηγορηματικές δηλώσεις κορυφαίων κυβερνητικών στελεχών αλλά και του ίδιου του Πρωθυπουργού ο οποίος είχε δεσμευτεί ότι τα μέτρα αφορούν όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους.

Όπως γνωρίζετε η αναστολή της λειτουργίας των δικαστηρίων, των υποθηκοφυλακείων, των κτηματολογικών γραφείων της χώρας , η υπολειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών και η απαγόρευση της κυκλοφορίας και των μετακινήσεων των πολιτών προκειμένου να περιοριστεί η διάδοση του COVID – 19, καθιστούν αδύνατη την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος και ως εκ τούτου οι δικηγόροι είναι αναμφίβολα ένας από τους επαγγελματικούς κλάδους που πλήττονται βαρύτατα καθώς δεν δύνανται να εργαστούν πλέον και πολλοί όχι μόνο δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους αλλά θα τεθούν και ζητήματα επιβίωσης αυτών και των οικογενειών τους.

Η Πολιτεία αναγνωρίζοντας την κατάσταση αυτή, ενέταξε αρχικά τους δικηγόρους στους πληττόμενους κλάδους που θα λάβουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού των 800,00 ευρώ , όπως αυτό είχε δηλωθεί από κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, όμως όλως αιφνιδίως αποκλείστηκαν οι δικηγόροι από τους δικαιούχους της αποζημίωσης ειδικού σκοπού των 800 € , αποκλεισμός που πραγματικά αποτελεί μία αδικαιολόγητη υπαναχώρηση και ανακολουθία των εξαγγελθέντων.

Αναγνωρίζουμε την κρισιμότητα και σοβαρότητα της κατάστασης που όλοι μας βιώνουμε , αναγνωρίζουμε την υπευθυνότητα και αποφασιστικότητα της πολιτείας για την αντιμετώπιση της πανδημίας, αλλά ταυτόχρονα θεωρούμε ότι ο αποκλεισμός των δικηγόρων είναι άδικος και ότι πρέπει να αντιμετωπισθούν τουλάχιστον όπως οι ελεύθεροι επαγγελματίες που πλήττονται, αφού η ίδια η πολιτεία επέβαλε την αναστολή της λειτουργίας των δικαστηρίων

Κατόπιν τούτων , αιτούμεθα

να στηρίξετε τα δίκαια αιτήματα του δικηγορικού σώματος,

να συμπεριλάβετε άμεσα και τον ΚΑΔ των Δικηγόρων στις κατηγορίες των επαγγελματιών, όχι μόνο που πλήττονται, αλλά και σ ´αυτούς που δικαιούνται την αποζημίωση ειδικού σκοπού ώστε να αποκατασταθεί αυτή η κατάφωρη αδικία, με την ευχή οι δύσκολες και κρίσιμες ώρες που όλοι βιώνουμε να περάσουν γρήγορα και να επανέλθουμε στην κανονικότητα της ζωής μας.

Με τιμή

 

Η Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης

ΙΩΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ

 

Η Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης

ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΤΣΙΡΤΣΙΔΟΥ

 

Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΟΥΛΙΟΣ

 

Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ

 

Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ξάνθης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΛΑΚΗΣ

 

Η Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ορεστιάδας

ΑΝΝΑ ΜΕΜΕΤΖΗ

 

Αλεξανδρούπολη 19-03-2020
Αρ. Πρωτ. 139

Προς  

κ. Γκαρά Αναστασία

Βουλευτή Έβρου

κ. Δερμεντζόπουλο Χρήστο

Βουλευτή Έβρου

κ. Δημοσχάκη Αναστάσιο

Βουλευτή Έβρου

κ. Κελέτση Σταύρο 

Βουλευτή Έβρου

 

Αξιότιμη κυρία , αξιότιμοι κύριοι, 

Μετά τις εξαγγελίες των Υπουργών για μέτρα οικονομικής στήριξης των πληττόμενων επιχειρήσεων, εργαζομένων, ελευθέρων επαγγελματιών και πολιτών και ενόψει της επικείμενης ανάληψης νομοθετικής πρωτοβουλίας της Κυβέρνησης, ο Πρόεδρος της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, Δημήτρης Βερβεσός, απέστειλε σήμερα στους Υπουργούς Οικονομικών, Δικαιοσύνης, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων επιστολή, με την οποία ζητεί να συμπεριληφθούν και οι δικηγόροι και οι δικηγορικές εταιρίες στους πληττόμενους κλάδους και να ληφθούν άμεσα μέτρα προστασίας και στήριξης, λαμβανομένου υπόψη ότι από τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί ουσιαστικά αναστέλλεται η άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος δικαστικά και εξώδικα και ανακύπτει αντικειμενική αδυναμία προσπόρισης εισοδήματος. 

Όπως σας είναι γνωστό τόσα χρόνια το δικηγορικό σώμα ανελλιπώς προσφέρει επίδομα αλληλεγγύης και υφίσταται τεράστιες επιβαρύνσεις. Όταν με ΚΥΑ αναστέλλεται η λειτουργία δικαστηρίων και η κυβέρνηση εύλογα αναφέρει ΜΕΝΩ ΣΠΊΤΙ είναι αδιανόητο να υπάρχει οποιαδήποτε σκέψη περί εξαίρεσης των δικηγόρων  και του δικηγορικού σώματος από το εν λόγω επίδομα καθώς χιλιάδες δικηγόροι μετά το κλείσιμο δικαστηρίων πλέον αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης. Δεν υπάρχει κανένας λόγος αποκλεισμού του δικηγορικού σώματος από το αυτονόητο επίδομα. Είναι επίδομα επιβίωσης και όχι ανάπτυξης και πρέπει να δοθεί οριζόντια. 

Σεβαστείτε την αγωνία των δικηγόρων του Ν. Έβρου στην  κατάσταση πανδημίας που βιώνουμε όλοι.

 

Με τιμή

Η Πρόεδρος του 

Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξ/πολης 

Ζαχαρούλα Τσιρτσίδου

 

https://www.esd.gr/newsletters-nomologia-nomika-nea/archive/view/listid-48-email-sendblaste-google-aythentication-11371/mailid-465-75