Το ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης κατά τη συνεδρίασή του στις 30.9.2021 έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

Παρατείνεται μέχρι 31.12.2021 η αποχή των δικηγόρων από τις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης για επίσπευση πλειστηριασμών, με εντολείς Τράπεζες ή εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων, κατά της πρώτης κατοικίας ευάλωτων δανειοληπτών, όπως ορίζονται με το ν. 4738/2020, που είχε αποφασιστεί με την απόφαση της 17.6.2021 του ΔΣ, λαμβανομένου υπόψη ότι μέχρι σήμερα δεν έχει συσταθεί ο προβλεπόμενος Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης, δεν έχει θεσπιστεί δια νόμου δεοντολογικό πλαίσιο λειτουργίας των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων και δεν έχουν ανασταλεί οι πλειστηριασμοί.

Ειδικότερα  αποφασίστηκε:

Α) η αποχή από τη σύνταξη, υπογραφή και κοινοποίηση επιταγής (άρθρο 924 Κ.Πολ.Δ), που αποτελεί την πρώτη πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης και η οποία συντάσσεται υποχρεωτικά κάτω από επικυρωμένο αντίγραφο από το πρώτο εκτελεστό απόγραφο, του οποίου η ακρίβεια της αντιγραφής βεβαιώνεται από τον δικηγόρο που το εκδίδει (άρθρο 36 παρ. 2 περ. β Κώδικα Δικηγόρων).

Β) η αποχή από την υπογραφή εντολής προς εκτέλεση (άρθρο 927 Κ.Πολ.Δ), κατά τα ανωτέρω.
Επισημαίνεται, ότι η ιδιότητα του ευάλωτου οφειλέτη θα πρέπει να διαπιστώνεται από την Τράπεζα ή την Εταιρία Διαχείρισης Απαιτήσεων, εφόσον αυτές είναι ενημερωμένες με τα τρέχοντα στοιχεία του οφειλέτη σε διαφορετική περίπτωση οφείλουν να ενημερώσουν τον δανειολήπτη, να προσκομίσει (στην Τράπεζα ή Εταιρία Διαχείρισης) τα απαραίτητα στοιχεία (το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα και το τελευταίο πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ), έτσι ώστε να προκύπτει η ιδιότητα του ευάλωτου.

 ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΤΣΙΡΤΣΙΔΟΥ                  ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΛΛΑΚΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ                            ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης ενόψει της ραγδαίας εξάπλωσης των κρουσμάτων του κορωνοϊού και της πρωτοφανούς κρίσης της δημόσιας υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο, είχε αποφασίσει  ήδη από την 12.3.2020 την αποχή των μελών του από τα δικαστήρια και όλες τις εξωδικαστικές ενέργειες, έχοντας αντιδράσει άμεσα προκειμένου να προστατεύσει το αγαθό της δημόσιας υγείας.

Σαφώς τάσσεται υπέρ της ασφαλούς επαναλειτουργίας των δικαστηρίων, με βάση τη σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων υγειονομικών αρχών και την τήρηση συγκεκριμένων προληπτικών μέτρων γενικής και ατομικής προστασίας, που θα εγγυώνται την ασφαλή παροχή των υπηρεσιών και θα διασφαλίζουν την δημόσια υγεία.

Μετά τις ανακοινώσεις της Κυβέρνησης για την επαναλειτουργία των Υποθηκοφυλακείων και το σταδιακό άνοιγμα των Δικαστηρίων, η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας, απέστειλε στους αρμόδιους υγειονομικούς φορείς (ΕΟΔΥ, Εθνική Επιτροπή Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού) επιστολή, με την οποία ζητά να πληροφορηθεί εάν υπήρξε η σύμφωνη γνώμη τους για την επαναλειτουργία των υποθηκοφυλακείων και τη περιορισμένη επαναλειτουργία των Δικαστηρίων και σε καταφατική περίπτωση, τα προτεινόμενα μέτρα προστασίας.

Ο κίνδυνος όμως για την δημόσια υγεία παραμένει, εφόσον  μέχρι σήμερα α) δεν έχουν ληφθεί  προληπτικά μέτρα προστασίας, τα οποία θα είναι αποτελεσματικά  για τον περιορισμό του κινδύνου της διάδοσης του κορωνοϊού στις δικαστικές αίθουσες και στα Υποθηκοφυλακεία και β) δεν υπάρχει η σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων υγειονομικών αρχών.

Το Δικαστικό  Μέγαρο Αλεξανδρούπολης, δεν πρέπει να γίνει εστία μετάδοσης του κορωνοϊού στον Νομό Έβρου με την επαναλειτουργία του ως « κοινωνικό πείραμα», ενώ αποφασίστηκε από την Πολιτεία, όλες οι άλλες δραστηριότητες να ξεκινήσουν  μετά την 4.5.2020.

Δεν θα διακινδυνεύσουμε την υγεία των Δικηγόρων, των Υπαλλήλων, των Δικαστών και Εισαγγελέων, λόγω της προσπάθειας της Πολιτείας να ξεκινήσει «συμβολικά» την επάνοδο στην κανονικότητα με το άνοιγμα των δικαστηρίων, για περιορισμένες μόνο υποθέσεις, που έχουν να κάνουν με τις Τράπεζες, επισύροντας πολλές δυσμενείς συνέπειες για τους πολίτες και τα δικονομικά δικαιώματα τους.

Για αυτόν τον λόγο, έχοντας πλήρη επίγνωση της ευθύνης μας απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, το ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, αποφάσισε,  μετά από συνεδρίαση του της  24.4.2020 την παράταση της αποχής των μελών του από την παράσταση τους ενώπιον των  ακροατήριων όλων των δικαστηρίων κάθε βαθμού και των υπηρεσιών τους και απ΄ όλες τις εξωδικαστικές ενέργειες σε όλες τις δημόσιες αρχές – υπηρεσίες και σε ιδιωτικούς φορείς έως την 4.5.2020., προκειμένου να αποφευχθεί η πιθανότητα εκτεταμένης διάδοσης του κορωνοϊού  στην περιοχή μας.

Μεγαλύτερη αξία για εμάς έχει η δημόσια υγεία !

 

 

Η Πρόεδρος  ΔΣ                                                                   Ο Γεν. Γραμματέας

Ζαχαρούλα Τσιρτσίδου                                                         Γεώργιος Νοτόπουλος

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

ΡΟΔΟΠΗΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ -ΔΡΑΜΑΣ -ΚΑΒΑΛΑΣ -ΞΑΝΘΗΣ-ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

3.4.2020


Τα Δ.Σ. των Δικηγορικών Συλλόγων Ροδόπης, Αλεξανδρούπολης, Δράμας , Καβάλας , Ξάνθης και Ορεστιαδας (Περιφέρειας του Εφετείου Θράκης), συμμετέχοντας στη συλλογική εθνική προσπάθεια για την αντιμετώπιση της πανδημικής κρίσης και τη στήριξη εμπράκτως του συστήματος Δημόσιας Υγείας από τον ιό COVID–19 και λαμβάνοντας υπόψη τις αυξημένες ανάγκες του ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, που αποτελεί Νοσοκομείο Αναφοράς, ως ελάχιστη ένδειξη αλληλεγγύης, αποφάσισαν να διαθέσουν στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΠΓΝΑ, μηχάνημα διασωλήνωσης, αξίας 6.000 ευρώ, προς ενίσχυση της και προς την αποτελεσματικότερη βοήθεια των ασθενών της.

Δηλώνουμε ότι όλοι οι Δικηγορικοί Σύλλογοι της Περιφέρειας θα σταθούμε ενεργά δίπλα στην υπεράνθρωπη προσπάθειά τους και θα συμβάλλουμε, με όσα μέσα διαθέτουμε, στη στήριξή τους για την κατά το δυνατόν ομαλή και αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτής της μεγάλης δοκιμασίας για τη δημόσια υγεία και την κοινωνία.

 

Για το Δ.Σ. του Δ.Σ.ΡΟΔΟΠΗΣ

Η Πρόεδρος

ΙΩΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ

Για το Δ.Σ. του Δ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Η Πρόεδρος

ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΤΣΙΡΤΣΙΔΟΥ

Για το Δ.Σ. του Δ.Σ. ΔΡΑΜΑΣ

         Ο Πρόεδρος 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΟΥΛΙΟΣ

Για το Δ.Σ. του Δ.Σ.ΚΑΒΑΛΑΣ 

Ο Πρόεδρος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ

Για το Δ.Σ. του Δ.Σ. ΞΑΝΘΗΣ

Ο Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΛΑΚΗΣ 

Για το Δ.Σ. του Δ.Σ.ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Η Πρόεδρος

ΑΝΝΑ ΜΕΜΕΤΖΗ

   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης έχει συμμορφωθεί και έχει τηρήσει με αίσθημα  ευθύνης απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, τις οδηγίες της Πολιτείας, ενόψει της ραγδαίας εξάπλωσης των κρουσμάτων του κορωνοϊού. Συνεχίζοντας την καθημερινή του προσπάθεια περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού  στην περιοχή μας αποφάσισε, μετά από την  από 17.3.2020 συνεδρίαση του, να προβεί στην απολύμανση των γραφείων του, όπως και όλων των χώρων του Πρωτοδικείου, της Εισαγγελίας και του Ειρηνοδικείου Αλεξανδρούπολης.

Οι μέχρι σήμερα δράσεις του Δ.Σ. περιλαμβάνουν 

  1. την από 8.3.2020 απόφαση τοποθέτηση απολυμαντικών υγρών στα γραφεία του και στα γραφεία του Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης
  2. την από 12.3.2020 απόφαση για αποχή των μελών του από κάθε ακροατήριο δικαστηρίου 
  3. την από 15.3.20 απόφαση αποχής των μελών του, από κάθε εξωδικαστική πράξη-ενέργεια, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων και ιδιωτικών  υπηρεσιών 
  4. την από 15.3.20 έγγραφη σύσταση προς τα μέλη του, να μην δέχονται την φυσική παρουσία των πελατών τους στα γραφεία, αλλά η επικοινωνία να γίνεται τηλεφωνικά ή μέσω τηλεδιάσκεψης  
  5. την από 15.3.2020 απόφαση απαγόρευσης της φυσικής παρουσίας των μελών στα γραφεία του και την εξυπηρέτηση τους, μόνο τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με προσωπικό ασφαλείας
  6. την αποστολή της από 15.3.2020 επιστολής διαμαρτυρίας προς τον Υπουργό Υγείας και τον Υπουργό Δικαιοσύνης για την αναστολή της λειτουργίας των δικαστηρίων 
  7. την αποστολή της από 16.3.2020 επιστολής διαμαρτυρίας προς τον Υπουργό Υγείας, τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη,  τον Υπουργό Εσωτερικών και τον Πρωθυπουργό για την ανεξέλεγκτη κατάσταση και τον κίνδυνο της διάδοσης του κορωνοϊού στα σύνορα του Ν. Εβρου
  8. την  διάσκεψη του Διοικητικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη.

Επαναλαμβάνουμε την επιτακτική να αναλάβουμε όλοι προσωπικά ευθύνη για την πρωτόγνωρη κατάσταση που βιώνουμε, να ακολουθήσουμε πιστά τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και να μην διακινδυνεύσουμε την υγεία των συνανθρώπων μας.

Με ψυχραιμία, υπευθυνότητα και πειθαρχία θα πρέπει να αναλογιστούμε όλοι το ατομικό μας καθήκον, που δεν είναι άλλο από την προστασία της δημόσιας υγείας.

 

Για το Δ.Σ.

              Η Πρόεδρος                                                                   Ο Γεν. Γραμματέας

      Ζαχαρούλα Τσιρτσίδου                                                             Γεώργιος Νοτόπουλος

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης συνεχίζοντας ακούραστα τις προσπάθειες για την εφαρμογή των μέτρων προστασίας, ενόψει της ραγδαίας εξάπλωσης των κρουσμάτων του κορονοϊού, αποφάσισε  μετά από συνεδρίαση του την 15.3.2020 την αποστολή επιστολής προς του Υπουργούς Υγείας, Προστασίας του Πολίτη και τον Πρωθυπουργό προκειμένου να ληφθούν άμεσα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας  στην περιοχή των συνόρων μας. 

Το περιεχόμενο της επιστολής – διαμαρτυρίας :

«Όλο και περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες κλείνουν τα σύνορά τους προς  χώρες, οι οποίες θεωρούνται υψηλού κινδύνου για τη διάδοση του κορονοϊού, ή λαμβάνουν μέτρα περιορισμού της εισόδου υπηκόων συγκεκριμένων χωρών. Όπως είναι γνωστό, από την πρώτη στιγμή, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης στηρίζει τα ήδη ληφθέντα μέτρα της Πολιτείας για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού στη χώρα μας.

Εντούτοις θεωρούμε, ότι η καθημερινή ελεύθερη είσοδος στην Ελλάδα μεγάλου αριθμού ταξιδιωτών και εμπορικών φορτίων προερχόμενων από την Τουρκία, αποτελεί μία δυσανάλογη επιβάρυνση της περιοχής μας, με τον αυξημένο κίνδυνο εισαγωγής και εξάπλωσης του κορονοϊού.

Ο Έβρος, ο οποίος ήδη σηκώνει το βάρος της φύλαξης των συνόρων μας, έρχεται ταυτόχρονα αντιμέτωπος με τον αυξημένο κίνδυνο μαζικής εισαγωγής του κορονοϊού.

Επειδή από τον Αγροτικό και Κτηνοτροφικό Σύλλογο Αλεξανδρούπολης, λάβαμε την ενημέρωση, ότι παρατηρήθηκαν επιχειρήσεις αντιμετώπισης υγειονομικών περιστατικών, από την άλλη πλευρά των συνόρων, για τα οποία δεν υπήρξε καμία επίσημη ενημέρωση από τις αρμόδιες τουρκικές αρχές.

Τα ως άνω, σε συνδυασμό με το πλήθος διεθνών δημοσιευμάτων περί απόκρυψης από πλευράς της Τουρκίας, των πραγματικών αριθμών των κρουσμάτων, επιβάλλουν την άμεση λήψη μέτρων για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας.

Διαφορετικά, η προσπάθεια όλων μας για περιορισμό της εξάπλωσης του ιού, κινδυνεύει να ακυρωθεί ενόψει της ανεξέλεγκτης συμπεριφοράς της Τουρκίας.

Ζητώντας να πράξετε τα δέοντα και σε αναμονή της άμεσης ανταπόκρισης Σας.

 

Με τιμή

 Η Πρόεδρος                                                           Ο Γεν. Γραμματέας

     

    ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΤΣΙΡΤΣΙΔΟΥ                                  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ

(Λήψης προληπτικών μέτρων για τον περιορισμό του κινδύνου της διάδοσης του κορωνοϊού)

 

Έχοντας πλήρη επίγνωση της ευθύνης μας απέναντι στο κοινωνικό σύνολο και ενόψει της ραγδαίας εξάπλωσης των κρουσμάτων του κορονοϊού και της πρωτοφανούς κρίσης της δημόσιας υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο, η οποία εχει εξελιχθεί σε πανδημία σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης,  μετά από συνεδρίαση του της 12.3.2020, αποφάσισε την αποχή των μελών του από την παράσταση τους ενώπιον των  ακροατήριων όλων των δικαστηρίων κάθε βαθμού, για χρονικό διάστημα τουλ. 14 ημερών, προκειμένου να αποφευχθεί η πιθανότητα εκτεταμένης διάδοσης του κορωνοϊού  στην περιοχή μας. 

Ο κίνδυνος όμως για την δημόσια υγεία παραμένει, εάν δεν ανασταλεί η λειτουργία των δικαστηρίων.

Το Υπουργείου Δικαιοσύνης και Υπουργείο  Υγείας οφείλουν να λάβουν προληπτικά μέτρα, για τον περιορισμό του κινδύνου της διάδοσης του κορωνοϊού στις δικαστικές αίθουσες, για να μην βιώσουμε καταστάσεις ανάλογες αυτές που βιώνει η Ιταλία. 

Το Δικαστικό  Μέγαρο Αλεξανδρούπολης, δεν πρέπει να γίνει εστία μετάδοσης του κορωνοϊού στον Νομό Έβρου. Δεν θα πρέπει να διακινδυνεύσουμε την υγεία εκατοντάδων πολιτών, υπαλλήλων, δικηγόρων, δικαστών και εισαγγελέων λόγω της αναγκαστικής καθημερινής τους παραμονής στους χώρους των Δικαστηρίων.

Κάθε  κρίση θέλει ψυχραιμία, θάρρος και καλά αντανακλαστικά.

Σημαντικό είναι να αναλάβουμε όλοι ατομική ευθύνη για την πρωτόγνωρη κατάσταση, που έχει δημιουργηθεί.

    Η Πρόεδρος                                                             Ο Γεν. Γραμματέας

      Ζαχαρούλα Τσιρτσίδου                                                Γεώργιος Νοτόπουλος

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΝΣΗΜΟΥ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΓΩΓΕΣ

Στα πλαίσια της εκτέλεσης των αποφάσεων της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος το Διοικητικό Συμβούλιου του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, διοργάνωσε συνάντηση στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου με τους Προέδρους  α) Επιμελητηρίου Έβρου κ. Τοψίδη Χριστόδουλο β) Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ν. Έβρου κ. Ασπιώτη Στάθη, γ) Οικονομολόγων Ν. Έβρου κ. Πανταζή Αθανάσιο, δ) Λογιστών Φοροτεχνικών Αλεξ/πολης κ. Παύλου Θεόδωρο και ε) εκπρόσωπο του βουλευτή Έβρου κ . Δερμεντζόπουλο Χρήστο,  για ενημέρωση τους σχετικά με το θέμα που ανέκυψε από την αιφνίδια νομοθέτηση της υποχρέωσης καταβολής δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές αρμοδιότητας Πολυμελούς Πρωτοδικείου και μάλιστα με αναδρομική ισχύ.

Αναφέρθηκαν οι δυσμενείς συνέπειες που προκαλούνται από την επιβολή του «αγωγόσημου» στους πολίτες και ειδικότερα στα εμπόδια που δημιουργεί στην πρόσβαση των πολιτών στη Δικαιοσύνη, εις βάρος των οικονομικά αδυνάτων. Η διάταξη αυτή είναι προδήλως αντισυνταγματική και αντίθετη με την ΕΣΔΑ και ήδη έχει εκδοθεί ψήφισμα από την Ολομέλεια Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και από την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων με την οποία ζητείται η άμεση κατάργηση της διάταξης. 

Επίσης ενημέρωσε για την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να απέχουν τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης αύριο 18.2.20  για 2 ώρες (12.00-14.00) από τα καθήκοντά τους, προκείμενου να διαμαρτυρηθούν στο προαύλιο του Δικαστικού Μεγάρου Αλεξ/πολης,  για την επιβολή του ως άνω ενσήμου, η οποία επιβαρύνει υπέρμετρα τους πολίτες και εμποδίζει την ελεύθερη πρόσβαση τους στην δικαιοσύνη.

Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο των αποφάσεων που λήφθηκαν, αναφορικά με την επαναφορά του Δικαστικού Ενσήμου στις Αναγνωριστικές Αγωγές, στη συνεδρίαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδος, που πραγματοποιήθηκε στις 11-1-2020, στην Αθήνα, όπως αναφέρθηκε  η προκαταβολική, είσπραξη του τέλους με τον ν.4640/2019 εκ μέρους του Δημοσίου, ήδη σε πρώιμο στάδιο της διαδικασίας της δίκης και επί ποσού κατά κανόνα μείζονος του τελικώς επιδικαζόμενου, αντίκειται στις αρχές του κράτους δικαίου και της παροχής πλήρους και αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας στους πολίτες, που θεμελιώνονται στις διατάξεις του Συντάγματος, της ΕΣΔΑ, του πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου αυτής, καθώς και του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα. 

Εκφράζοντας την έντονη και κατηγορηματική αντίδραση στη σχετική νομοθετική ρύθμιση, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αλεξ/πολης, αποφάσισε να προχωρήσει σε ενημέρωση των πολιτών για τις δυσμενείς επιπτώσεις που θα έχει σε αυτούς η επιβολή του δικαστικού ενσήμου και στην συμμετοχή του στην εκδήλωση διαμαρτυρίας της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων στη Θεσσαλονίκη 18/2/2020. 

           Η Πρόεδρος                         Ο Γεν. Γραμματέας

          Ζαχαρούλα Τσιρτσίδου             Γεώργιος Νοτόπουλος

Στα πλαίσια της εκτέλεσης των αποφάσεων της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος το Διοικητικό Συμβούλιου του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, διοργάνωσε συνάντηση στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου με τους Προέδρους  α) Επιμελητηρίου Έβρου κ. Τοψίδη Χριστόδουλο β) Εργατοϋπαλληλικού  Κέντρου Ν. Έβρου κ.  Ασπιώτη Στάθη,  γ) Οικονομολόγων Ν. Έβρου κ. Πανταζή Αθανάσιο,  δ) Λογιστών Φοροτεχνικών Αλεξ/πολης κ. Παύλου Θεόδωρο και ε) εκπρόσωπο του βουλευτή Έβρου κ . Δερμεντζόπουλο Χρήστο,  για ενημέρωση τους σχετικά  με το θέμα που ανέκυψε από την αιφνίδια νομοθέτηση της υποχρέωσης καταβολής δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές αρμοδιότητας Πολυμελούς Πρωτοδικείου και μάλιστα με αναδρομική ισχύ.

Αναφέρθηκαν οι δυσμενείς συνέπειες που προκαλούνται από την επιβολή του «αγωγόσημου» στους πολίτες και ειδικότερα στα εμπόδια που δημιουργεί στην πρόσβαση των πολιτών στη Δικαιοσύνη, εις βάρος των οικονομικά αδυνάτων. Η διάταξη αυτή είναι προδήλως αντισυνταγματική και αντίθετη με την ΕΣΔΑ και ήδη έχει εκδοθεί ψήφισμα από την Ολομέλεια Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και από την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων με την οποία ζητείται η άμεση κατάργηση της διάταξης.

Επίσης ενημέρωσε για την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να απέχουν τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης αύριο 18.2.20  για 2 ώρες (12.00-14.00) από τα καθήκοντά τους,   προκείμενου να διαμαρτυρηθούν στο προαύλιο του Δικαστικού Μεγάρου Αλεξ/πολης,  για την επιβολή του ως άνω ενσήμου, η οποία επιβαρύνει υπέρμετρα τους πολίτες και εμποδίζει την ελεύθερη πρόσβαση τους στην δικαιοσύνη.

Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο των αποφάσεων που λήφθηκαν, αναφορικά με την επαναφορά του Δικαστικού Ενσήμου στις Αναγνωριστικές Αγωγές, στη συνεδρίαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδος, που πραγματοποιήθηκε στις 11-1-2020, στην Αθήνα, όπως αναφέρθηκε  η προκαταβολική, είσπραξη του τέλους με τον ν.4640/2019 εκ μέρους του Δημοσίου, ήδη σε πρώιμο στάδιο της διαδικασίας της δίκης και επί ποσού κατά κανόνα μείζονος του τελικώς επιδικαζόμενου, αντίκειται στις αρχές του κράτους δικαίου και της παροχής πλήρους και αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας στους πολίτες, που θεμελιώνονται στις διατάξεις του Συντάγματος, της ΕΣΔΑ, του πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου αυτής, καθώς και του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα.

Εκφράζοντας την έντονη και κατηγορηματική αντίδραση στη σχετική νομοθετική ρύθμιση, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αλεξ/πολης, αποφάσισε να προχωρήσει σε ενημέρωση των πολιτών για τις δυσμενείς επιπτώσεις που θα έχει σε αυτούς η επιβολή του δικαστικού ενσήμου και στην συμμετοχή του στην εκδήλωση διαμαρτυρίας της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων στη Θεσσαλονίκη 18/2/2020.

Η Πρόεδρος                                               Ο Γεν. Γραμματέας
Ζαχαρούλα Τσιρτσίδου                                 Γεώργιος Νοτόπουλος

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

& ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΝΣΗΜΟΥ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΓΩΓΕΣ

Η Ολομέλεια των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, διοργανώνουν Εκδήλωση – Διαμαρτυρία για την επαναφορά του Δικαστικού Ενσήμου στις Αναγνωριστικές Αγωγές, την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020 στο Συνεδριακό Κέντρο της Τράπεζας Πειραιώς (Κατούνη 14 – λαδάδικα).

Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο των αποφάσεων που λήφθηκαν, αναφορικά με την επαναφορά του Δικαστικού Ενσήμου στις Αναγνωριστικές Αγωγές, στη συνεδρίαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδος, που πραγματοποιήθηκε στις 11-1-2020, στην Αθήνα. Η προκαταβολική, είσπραξη του τέλους με τον ν.4640/2019 εκ μέρους του Δημοσίου, ήδη σε πρώιμο στάδιο της διαδικασίας της δίκης και επί ποσού κατά κανόνα μείζονος του τελικώς επιδικαζόμενου, αντίκειται στις αρχές του κράτους δικαίου και της παροχής πλήρους και αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας στους πολίτες, που θεμελιώνονται στις διατάξεις του Συντάγματος, της ΕΣΔΑ, του πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου αυτής, καθώς και του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα. Εκφράζοντας την έντονη και κατηγορηματική αντίδραση στη σχετική νομοθετική ρύθμιση, η Ολομέλεια, αποφάσισε να προχωρήσει σε ενημέρωση των πολιτών για τις δυσμενείς επιπτώσεις που θα έχει σε αυτούς η επιβολή του δικαστικού ενσήμου. Στα πλαίσια αυτά, αποφάσισε την πραγματοποίηση εκδήλωσης διαμαρτυρίας στη Θεσσαλονίκη και προσφυγή στην Επιτροπή Αναφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τη λήψη των σχετικών γνωμοδοτήσεων από έγκριτους καθηγητές ενώ εξουσιοδότησε  τη Συντονιστική Επιτροπή να διερευνήσει τη δυνατότητα προσφυγής στη Διοικητική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου για τη συνταγματικότητα ή μη της σχετικής διάταξης και να αποφασίσει περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων με εξαγγελία στοχευμένης αποχής σε συγκεκριμένες δίκες συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου.

Τέλος, ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, στο πνεύμα των παραπάνω αποφάσεων, στη συνεδρίαση του στις 11-2-2020 αποφάσισε αποχή των δικηγόρων Θεσσαλονίκης την 18-2-2020.