ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ

1) Τσαχιρίδης Σωκράτης του Οδυσσέα

2) Αντωνιάδου Μαρίνα του Δημητρίου

3) Γκαϊδατζή Παρασκευή του Κωνσταντίνου

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

1) Δεμερτζή Ευαγγελία του Παναγιώτη

2) Φωτιάδης Χρήστος του Αποστόλου

ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1) Καπετανίδης Γεώργιος του Ιωάννη (Παραίτηση – Σχολή Δικαστών)

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

Α) ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΠΑΡ’ ΕΦΕΤΑΙΣ

1) Ντάκα Μαρίνα του Ιωάννη

Β) ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΠΑΡ’ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ

Ουδεμία

ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ

Ουδείς

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

Ουδεμία

ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

1) Καραχρήστου Στέλλα του Ιωάννη