ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ

1) Αθανασιάδου Ελλάδα του Γεωργίου

2) Κυβιρτζίκη Αναστασία του Ευστρατίου

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

1) Θεοφανούδη Μαρία του Ηλία

2) Παπαδοπούλου Σοφία – Ειρήνη του Γρηγορίου

3) Καραχρήστου Πασχαλιά του Ιωάννη

4) Α:ρβανιτίδου Μαρία του Αλεξάνδρου

5) Δημητριάδης Ανέστης του Ιωακείμ

6) Τριανταφύλλου Παναγιώτα του Γεωργίου

7) Ελευθεριάδου Μαρία του Αποστόλου (επανεγγραφή)

ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1) Λουτσίου Θέκλα του Λουτσίου (Παραίτηση)

2) Ελευθεριάδου Μαρία του Αποστόλου (μετέπειτα επανεγγραφή)

3) Μπαγλαρίδου Βικτωρία του Γεωργίου (Παραίτηση)

4) Κατσικάκη Βασιλική του Νικολάου (Παραίτηση λόγω διορισμού ως Ειρηνοδίκη)

5) Αθανασούλα Νίκη του Αντωνίου (Παραίτηση)

6) Παλαμιδά Φανή του Γεωργίου (Παραίτηση λόγω διορισμού ως Ειρηνοδίκη)

7) Κατρανίτσα Αθανασία –Σπυριδούλα του Κωνσταντίνου (Παραίτηση λόγω διορισμού

8) Ευσταθίου Χριστίνα του Χρήστου (Παραίτηση λόγω διορισμού ως υπαλλήλου του

Υπουργείου Οικονομικών)

9) Μίλκου Ελευθερία του Γεωργίου (Παραίτηση)

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

Α) ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΠΑΡ’ ΕΦΕΤΑΙΣ

1) Παπαδάκης Παράσχος του Χρήστου

2) Ρήγα Βασιλική του Εμμανουήλ

3) Κωτσοπούλου Βαρβάρα του Παντελή

4) Νοτόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου

Β) ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΠΑΡ’ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ

1) Αντωνίου Αντώνιος του Δημητρίου

2) Γιαμπανίδου Αφροδίτη του Στεφάνου

ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ

1)Βογιατζή Βικτωρία του Μιχαήλ (Φοίτηση στη Σχολή Δικαστών)

2)Πιστόλα Ελένη του Ιωάννου (Φοίτηση στη Σχολή Δικαστών)

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

Ουδεμία

ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Ουδεμία