(για ασκούμενους δικηγόρους εγγεγραμμένους μέχρι 31.12.2013)