Αλεξανδρούπολη 12-03-2020
Αρ. Πρωτ. Δ.Υ.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ –   ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΟΧΗ

Εξαιρούνται υποθέσεις προς παραγραφή, υποθέσεις με κρατουμένους και πράξεις που τελέσθηκαν το 2015 σε πρώτο βαθμό σε πλημμελήματα και προγενέστερες. 

Οι αναβολές σε Πολιτικές Δίκες θα λαμβάνονται από μέλη του Δ.Σ. εκ περιτροπής χωρίς την παρουσία λοιπών παραγόντων (Συνήγοροι, Διάδικοι  κλπ). 

Δεν θα υπάρχει επιτροπή εξαιρέσεων, όσοι  έχετε υποθέσεις που εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις θα το δηλώνετε στην Γραμματεία του Συλλόγου. 

Όλες οι υπόλοιπες πράξεις (καταθέσεις κλπ) επιτρέπονται, ωστόσο παρακαλούμε για την αποφυγή δημιουργίας συνωστισμού στις υπηρεσίες των Δικαστηρίων.

 

 Η Πρόεδρος                                           Ο Γεν. Γραμματέα

Ζαχαρούλα Τσιρτσίδου                              Γεώργιος Νοτόπουλος