Download (DOC, 85KB)

Download (DOC, 132KB)

Download (DOC, 163KB)

Οι υποθέσεις που δημοσιεύθηκαν στο έκθεμα της δικασίμου 20-5-2020 του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θράκης Α΄, Β΄ Βαθμού και Αναστολών, αποσύρθηκαν  εκτάκτως, δυνάμει  της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ. Οικ. 30340/15-5-2020  κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Άμυνας – Υγείας – Δικαιοσύνης, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1857/15-5-2020, πλην της υπ’ αρ. Β.Κακ. 338/2019 δικογραφίας του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θράκης Α΄ Βαθμού με κατηγορούμενους τους:

  • (επ) ABDELFATAH (ον) ABDELKALK του MATIZE
  • ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ Στυλιανός του Δημητρίου,
  • ΑΛΗ Μαρία του Χαράλαμπου

 

η οποία εμπίπτει στις εξαιρέσεις της ανωτέρω απόφασης.

 

Κομοτηνή,  18-5-2020

 Ο Εισαγγελέας Εφετών

 

 

Φίλιππος Παπαδόπουλος

Αντεισαγγελέας Εφετών

 

Οι υποθέσεις που δημοσιεύθηκαν στο έκθεμα της δικασίμου 18-5-2020 του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θράκης Α΄, Β΄ Βαθμού και Αναστολών, αποσύρθηκαν  εκτάκτως, δυνάμει  της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ. Οικ. 30340/15-5-2020  κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Άμυνας – Υγείας – Δικαιοσύνης, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1857/15-5-2020, πλην των  υπ’ αρ. Β.Κακ. 181/2019, 194/2019,  και 128/2019 δικογραφιών του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θράκης Α΄ Βαθμού με κατηγορούμενους τους:

  • BOZOMALA GABI – CRISTIAN του GIORGI
  • FARMAN MUHAMAD του HAMID
  • RAYE SAID TAMIM του SAID EBRAHIM
  • DANISH ALI του ALI
  • MUHAMMAD AFZAL του ASLAM

οι οποίες εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της ανωτέρω απόφασης.

 

Κομοτηνή,  18-5-2020

 Ο Εισαγγελέας Εφετών

 

 

Φίλιππος Παπαδόπουλος

Αντεισαγγελέας Εφετών