Αγαπητοί συνάδελφοι,

Όπως έχετε ενημερωθεί, στα πλαίσια λειτουργίας των Ψηφιακών Υπηρεσιών του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης περιλαμβάνεται και η δυνατότητα έκδοσης Ηλεκτρονικού Γραμματίου (αποϋλοποιημένου), χωρίς περιορισμούς ωραρίου και σημείου πρόσβασης.

Συνεπώς, πλέον σας δίνετε η δυνατότητα έκδοσης των Γραμματίων Προκαταβολής από οποιοδήποτε σημείο βρίσκεστε (γραφείο, internet café κλπ), με μοναδική προϋπόθεση την πρόσβαση στο διαδίκτυο και τη χρήση ενός απλού εκτυπωτή.

Σε συνέχεια της σχετικής παρουσίασης η οποία πραγματοποιήθηκε στο Σύλλογό μας από τη LAWNET, ακολουθεί εκπαιδευτικό Video (link) προς υποστήριξη και διευκόλυνση της χρήσης της συγκεκριμένης υπηρεσίας.

Για τυχόν απορίες ή/και διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε καθημερινά (09.30 – 18.00) τηλ.: 210 – 33.92.572 e-mail: a.tachoula@lawnet.gr με την κα Α. Ταχούλα.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Αλεξανδρούπολης

Ιωάννης Ζαμπούκης

ρ34ρ34ρ34

Συνημμένο αρχείο

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 31.12.2014 (1/1/2014 – 31/12/2014)
ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ 49.805,50 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 60.569,15
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 12.480,00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 308,44
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ 1.760,00 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ – ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 3.061,94
ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ 1.170,00 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 11.578,82
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ – ΑΝΑΦΟΡΕΣ 300,00 ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ 5.256,26
ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ 36.872,10 ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 5.612,32
ΠΡΟΒΟΛΗ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΣΥΝΕΔΡΙΑ 1.711,09
ΔΩΡΕΕΣ 5.277,25
ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ – ΕΝΤΥΠΑ – ΒΙΒΛΙΑ 11.742,47
ΕΞΟΔΑ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΑΣ 1.225,52
ΔΙΑΦΟΡΑ 4.404,27
ΣΥΝΟΛΟ 102.387,60 ΣΥΝΟΛΟ 110.747,53
ΕΣΟΔΑ 102.387,60
ΕΞΟΔΑ -110.747,53
ΥΠΟΛΟΙΠΟ -8.359,93

 

 

Ο Πρόεδρος                                Η Ταμίας

 

 

Ιωάννης Ζαμπούκης            Ζαχαρούλα Τσιρτσίδου

Σας γνωστοποιούμε την απόφαση της Επιτροπής Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών σχετικά με την ημερομηνία και τον τόπο της διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων των Υποψηφίων Διαμεσολαβητών.

Ημερομηνία διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων σε πανελλήνια κλίμακα ορίζεται, η 27η  Ιουνίου 2015 ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00πμ-13.00μμ.

Τόπος διεξαγωγής των εξετάσεων ορίζεται η Αίθουσα  τελετών του Εφετείου Αθηνών.

                                                      Ο Πρόεδρος του ΙΝ.ΚΑ.Δ.Α

                                                            Ιωάννης Ζαμπούκης

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ

Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Αχαρνών 29-10439 Αθήνα

Τηλ.: 210-8822076 / Φαξ: 210-8822914 / Εmail: info@lede.gr                                                        

Αθήνα 13 Μαΐου 2015

Αριθ. πρωτ. 824

Πληροφορίες: Δημ. Αντωνοπούλου

                         Ηλ. Μιχόπουλος

Προς

-τους Προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων-μελών του Λ.Ε.Δ.Ε.

-τον Πρόεδρο της Ένωσης Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων Ελλάδος

-την Πρόεδρο του Συλλόγου Υπαλλήλων των Δικηγορικών Συλλόγων Επαρχίας

-όλα τα μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Λ.Ε.Δ.Ε. ΤΗΣ 9-5-2015

 Σας γνωρίζουμε ότι η Γενική Συνέλευση του Λ.Ε.Δ.Ε., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην Αθήνα στα γραφεία του (Αχαρνών 29) στις 09/05/2015 και έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

  • Εγκρίθηκε ο Ισολογισμός και τα Αποτελέσματα Χρήσεως 2014
  • Εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός του έτους 2015
  • Εγκρίθηκε πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για καταβολή των οφειλόμενων συνδρομών προς το Λ.Ε.Δ.Ε., με διευκολύνσεις, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που αναγράφονται στο συνημμένο έντυπο
  • Συνέχιση και ένταση της προσπάθειας απευθείας ενημέρωσης των μελών του Λ.Ε.Δ.Ε., με κάθε μέσο ηλεκτρονικό και έντυπο και διεξαγωγή ενημερωτικών εκδηλώσεων στους τοπικούς Δικηγορικούς Συλλόγους. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στην ενημέρωση των νέων δικηγόρων που εγγράφονται στους Δικηγορικούς Συλλόγους, ώστε να γνωρίσουν τα πλεονεκτήματα του Λ.Ε.Δ.Ε. και να εγγραφούν σ’ αυτόν.
  • Από 9-5-2015, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του καταστατικού του Λ.Ε.Δ.Ε., σχετικά με την εκπρόθεσμη καταβολή των τετραμηνιαίων δόσεων συνδρομών, που λήγουν 30/4, 31/8 και 31/12 κάθε έτους. (Σχετικό το άρθρο 4 του καταστατικού του Λ.Ε.Δ.Ε.).

 

Μετά από τα παραπάνω, εσωκλείουμε έντυπο σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις των διευκολύνσεων, καθώς και υπόδειγμα αίτησης και παρακαλούμε να ενημερώσετε τα μέλη του Συλλόγου σας που είναι και μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε.

 Τέλος, στην προσπάθεια ενημέρωσης, καλούνται οι Δικηγορικοί Σύλλογοι-μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. καθώς και η Ένωση Αμ. Υποθηκοφυλάκων,

(α) να βοηθήσουν ενεργά και να αποστείλουν στις υπηρεσίες του Λ.Ε.Δ.Ε., καταστάσεις με τους αριθμούς κινητών τηλεφώνων, τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις  καθώς και τις διευθύνσεις των γραφείων των μελών τους, τις οποίες θα εμπλουτίζουν περιοδικά με την εγγραφή των νέων δικηγόρων ή αμ. υποθηκοφυλάκων, ώστε να καταστεί ευχερέστερη και αποτελεσματικότερη η απευθείας ενημέρωση και πληροφόρηση των μελών. Παράλληλα και για λόγους ασφαλούς ενημέρωσης του αρχείου του Λ.Ε.Δ.Ε. καλούνται να αποστείλουν καταστάσεις και  για τους διαγραφέντες από το Σύλλογο για κάθε αιτία και

(β) να αναρτήσουν την παρούσα στις ιστοσελίδες τους

                                                                                                Η Διευθύντρια του Λ.Ε.Δ.Ε.

                                                                                                         ΕΛΕΝΑ ΠΙΤΣΙΛΛΟΥ

 

 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ

 

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΕ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ

(Απόφαση της Γ.Σ. Λ.Ε.Δ.Ε. κατά την 9-5-2015)

 

Η Γ.Σ. του Λ.Ε.Δ.Ε. κατά την με αριθ. 49/9-5-2015 συνεδρίασή της, μετά από πρόταση του Δ.Σ., ενέκρινε την καταβολή των προς το Λ.Ε.Δ.Ε. οφειλών, περιόδου 1991-2014, με διευκολύνσεις, όπου το μέλος του Λ.Ε.Δ.Ε. έχει την δυνατότητα να επιλέξει τον τρόπο καταβολής των οφειλόμενων συνδρομών, με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.


(Α) Με εφάπαξ καταβολή

 

Στην περίπτωση αυτή το μέλος δύναται να καταβάλλει τις οφειλόμενες συνδρομές του εφάπαξ, με απαλλαγή των τόκων υπερημερίας που ορίζει το άρθρο 4 του Καταστατικού.

 

(Β) Με διακανονισμό σε μηνιαίες δόσεις, με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

 

«1/ Η ένταξη στον διακανονισμό απαιτεί υποβολή αίτησης του ενδιαφερομένου προς το Λ.Ε.Δ.Ε., η οποία θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι 30-9-2015.

 

2/ Ο διακανονισμός θα αφορά βεβαιωμένες οφειλές προς το Λ.Ε.Δ.Ε., μέχρι και την 31/12/2014.

 

3/ Η ένταξη σε διακανονισμό απαιτεί προκαταβολή ποσοστού 20% της συνολικής οφειλής.
Στο υπόλοιπο 80% της οφειλής θα επιβάλλονται τόκοι υπερημερίας, (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Καταστατικού του Λ.Ε.Δ.Ε.), που κατ’ εξαίρεση, θα ορίζονται στο ήμισυ του δικαιοπρακτικού τόκου που θα ισχύει την ημέρα της απόφασης της Γ.Σ., (δηλαδή σε ποσοστό 2,65% ετησίως).

 

4/ Ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων δεν δύναται να υπερβεί τον αριθμό 24 και το ποσό της κάθε δόσης δεν δύναται να είναι μικρότερο των 50,00 ευρώ.

Ως ημερομηνία λήξης της 1ης δόσης, ορίζεται η τελευταία εργάσιμη ημέρα του επομένου της αίτησης μηνός.

Ως ημερομηνία λήξης της κάθε επόμενης δόσης, ορίζεται η τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μηνός.

5/ Το ποσό των δόσεων και της προκαταβολής, θα πρέπει να καταβάλλεται στον αριθ. 155/29607531 λογαριασμό του Λ.Ε.Δ.Ε. στην Εθνική Τράπεζα, με σχετική ενημέρωση του Λ.Ε.Δ.Ε. ή στο Ταμείο του Λ.Ε.Δ.Ε.

6/ Το ευεργέτημα του διακανονισμού, καταργείται, μετά την καθυστέρηση καταβολής 4 συνεχόμενων δόσεων.

7/ Στην περίπτωση αιτούμενης ενίσχυσης από τον Λ.Ε.Δ.Ε. και προκειμένου να εγκριθεί και χορηγηθεί αυτή, το μέλος θα πρέπει να έχει εξοφλήσει τις προς το Λ.Ε.Δ.Ε. οφειλές του, ακόμη και αν αυτές έχουν διακανονισθεί σε δόσεις.

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού του Λ.Ε.Δ.Ε., η οφειλή δύναται να συμψηφιστεί με την δικαιούμενη ενίσχυση, εφόσον αυτή επαρκεί.

8/ Η καταβολή των συνδρομών από 1/1/2015 και συνέχεια, θα καθίσταται έντοκη σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του καταστατικού του Λ.Ε.Δ.Ε., μετά την λήξη της προθεσμίας που ορίζει το καταστατικό για την εξόφλησή τους, δηλ. 30/4, 31/8, 31/12 κάθε έτους».

                                                               ΑΘΗΝΑ 12 ΜΑΪΟΥ 2015

                                                            Η Διευθύντρια του Λ.Ε.Δ.Ε.

       ΕΛΕΝΑ ΠΙΤΣΙΛΛΟΥ

 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

ΑΙΤΗΣΗ

Ονοματεπώνυμο……………………………………………………………………………….

Δικηγορικός Σύλλογος…………………………………………………………………………

Αριθμός Μητρώου Λ.Ε.Δ.Ε…………………………………………………………………..

Διεύθυνση αλληλογραφίας…………………………………………………………………….

Τηλέφωνο………………………….………………

Φαξ…………………………………….…………..

e-mail……………………………………………….

ΠΡΟΣ ΤΟ Λ.Ε.Δ.Ε.

Παρακαλώ για την ένταξή μου σε διακανονισμό των προς το Λ.Ε.Δ.Ε. οφειλών μου, περιόδου 1991-2014, σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Λ.Ε.Δ.Ε. της 09/05/2015.

Επιθυμώ να καταβάλλω τις οφειλές μου,

α/ εφάπαξ με απαλλαγή μου από τόκους υπερημερίας                                           O

ή

β/ σε………….. μηνιαίες δόσεις, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις

της απόφασης, για τους οποίους έχω ενημερωθεί.                                                  O

                                                                        Ημερομηνία…………………………..

                                                                        Ο/Η αιτών/αιτούσα

                                                                        ………………………

                                                                        (υπογραφή)

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που υπέγραψαν οι συναρμόδιοι υπουργοί εντάσσονται στην ασφάλιση όλοι οι ανασφάλιστοι της χώρας, οι οποίοι δεν είχαν υγειονομική, φαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, είτε γιατί είχαν χάσει την εργασία τους, είτε γιατί είχαν κλείσει τις επιχειρήσεις τους

Oι αναπληρωτές υπουργοί ασφάλισης Δημήτρης Στρατούλης, Υγείας Α. Ξανθός, Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θ. Φωτίου και Διοικητικής Μεταρρύθμισης Γ. Κατρούγκαλος που υπογράφουν την ΚΥΑ «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας» τόνισαν ότι αυτό το μέτρο αποτελεί αδήριτη κοινωνική ανάγκη, καθώς εξαιτίας των μνημονιακών πολιτικών έμειναν ανασφάλιστοι χιλιάδες έλληνες είτε επειδή έμειναν άνεργοι, είτε επειδή έκλεισαν τις επιχειρήσεις τους.

Ειδικότερα ο Δ. Στρατούλης υπογράμμισε ότι δεν θα τεθούν εισοδηματικά κριτήρια ώστε να καλυφθούν όλοι οι ανασφάλιστοι και συμπλήρωσε: «Τα μοναδικά κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για τους άνω των 18 ετών, είναι να έχουν νόμιμη διαμονή στη χώρα μας και να έχουν νομιμοποιητικά έγγραφα, ενώ για τους ανασφάλιστους κάτω των 18 ετών, δηλαδή τους ανήλικους, δεν απαιτούνται ούτε νομιμοποιητικά έγγραφα.”

Σύμφωνα με την ΚΥΑ δικαιούχοι νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, είναι οι κατηγορίες πληθυσμού, εφόσον δεν τη δικαιούνται άμεσα ή έμμεσα από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα, διαμένουν νόμιμα στη χώρα και διαθέτουν νομιμοποιητικά έγγραφα διαμονής.

Ως δικαιούχοι νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ανασφάλιστων ορίζονται ειδικότερα:

-Έλληνες πολίτες ή ελληνικής καταγωγής ομογενείς και τα μέλη των οικογενειών τους

-Πολίτες κρατών-μελών της Ε.Ε και τα μέλη των οικογενειών τους

-Οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες και δικαιούχοι επικουρικής προστασίας και οι ανιθαγενείς και τα μέλη των οικογενειών τους

-Όσοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ασφαλιστικών ταμείων και τα μέλη των οικογενειών τους αλλά δεν δικαιούνται παροχών υγείας από αυτά λόγω χρεών

-Παιδιά έως 18 ετών, εφόσον είναι ανασφάλιστα ή δεν δικαιούνται παροχών υγείας για οποιοδήποτε λόγο, ανεξαρτήτως του νομικού τους καθεστώτος

-Άτομα με αναπηρία που φιλοξενούνται σε δομές των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας ή άλλα ιδρύματα ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εφόσον είναι ανασφάλιστα ή δεν δικαιούνται παροχών υγείας για οποιοδήποτε λόγο, ανεξαρτήτως του νομικού τους καθεστώτος.

-Γυναίκες σε κατάσταση εγκυμοσύνης, εφόσον είναι ανασφάλιστες ή δεν δικαιούνται παροχών υγείας για οποιοδήποτε λόγο, ανεξαρτήτως του νομικού τους καθεστώτος

-Άτομα με αναπηρία 67% και άνω και άτομα που η κατάσταση της υγείας τους απαιτεί νοσηλεία ή χρειάζονται συνεχή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ή αποκατάσταση λόγω δυσίατων ή χρόνιων ή ανίατων ή σπάνιων νοσημάτων-παθήσεων (όπως προκύπτει από ιατρικές γνωματεύσεις ή αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές)

-Άτομα που φιλοξενούνται σε θεραπευτικές κοινότητες για απεξάρτηση, π.χ. ΟΚΑΝΑ, ΚΕΘΕΑ, Πρόγραμμα 18 Άνω του ΨΝΑ, του ΨΝΘ ή παρακολουθούνται ως εξωτερικοί ασθενείς

-Όσοι διαμένουν στην Ελλάδα με καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς ή εξαιρετικούς λόγους και τα μέλη των οικογενειών τους

-Οι αιτούντες διεθνούς προστασίας, πχ άσυλο, και τα μέλη των οικογενειών τους

-Μέλη του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος και τα μέλη των οικογενειών τους

-Λογοτέχνες και τα μέλη των οικογενειών τους

-Έλληνες μουσικοί, τραγουδιστές και λοιποί εργαζόμενοι στο θέαμα-ακρόαμα που εργάζονται περιστασιακά

-Έλληνες μοναχοί και μοναχοί και λαϊκοί της Ιεράς Μονής Σινά και κληρικοί των Πατριαρχείων

-Αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης – τραυματίες πολέμου και τα μέλη των οικογενειών τους

-Οι κρατούμενοι σε φυλακές, οι φιλοξενούμενοι σε ιδρύματα αγωγής ανηλίκων και σε στέγες φιλοξενίας ανηλίκων των εταιριών ανηλίκων (ΝΠΔΔ) και οι τελούντες σε καθεστώς διοικητικής κράτησης

-Θύματα των εγκλημάτων των άρθρων 323, 323Α, 349, 351 και 351Α του Ποινικού Κώδικα (σύμφωνα με το Π.Δ.233/2003), που είναι ανασφάλιστοι και για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα μέτρα προστασίας και αρωγής και αλλοδαποί που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν.3875/2010 «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος» και για όσο διάστημα διαρκούν τα μέτρα προστασίας και αρωγής.

Οι δικαιούχοι Βιβλιαρίου Υγείας Ανασφάλιστων έχουν δωρεάν πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας, κατ’ αναλογία των προβλεπόμενων από τον Ενιαίο κανονισμό Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του ΕΟΠΥΥ.


Ποιες είναι οι παροχές:

α) Παροχές σε είδος στο πλαίσιο της προληπτικής ιατρικής

β) Ιατρική κλινική εξέταση, χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής και διενέργεια παρακλινικών ή εργαστηριακών εξετάσεων από τις δημόσιες δομές υγείας

γ) Παροχή οδοντιατρικής – στοματολογικής περίθαλψης

δ) Πλήρης νοσηλεία σε κλίνες Γ΄ θέσης

ε) Χορήγηση εξωνοσοκομειακής φαρμακευτικής περίθαλψης για την αντιμετώπιση ή θεραπεία των χρόνιων παθήσεων, καθώς και άλλων περιπτώσεων που προβλέπονται με απαλλαγή συμμετοχής για χορήγηση φαρμάκων και εμβολίων

στ) Παροχές μαιευτικής περίθαλψης – ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής

ζ) Πράξεις αποκατάστασης, όπως φυσικοθεραπείες, λογοθεραπείες, εργοθεραπείες, ψυχοθεραπείες

η) Διακομιδή ασθενών με πλωτά, εναέρια και λοιπά μηχανοκίνητα μέσα του ΕΚΑΒ

θ) Χορήγηση ιατρικών βοηθημάτων και αναλωσίμων υλικών ή άλλων αναγκαίων σκευασμάτων για την κατά περίπτωση αντιμετώπιση θεμάτων θεραπείας και αποκατάστασης της βλάβης ή νόσου ή πάθησης του

ι) Μετάβαση για νοσηλεία/ θεραπεία στο εξωτερικό

ια) Με Υπουργική Απόφαση που εκδίδεται κατά περίπτωση και εφόσον υπάρχει αποδεδειγμένη αδυναμία νοσηλείας στα αναφερόμενα στο άρθρο 1 ιδρύματα, παρέχεται νοσηλεία σε ιδιωτικές μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας, σύμφωνα με την πρόβλεψη του άρθρου 44 του Ν.2082/1992.

Με την υπ.αρ. 1157/18-12-2014 απόφαση Δ.Σ του ΤΑΧΔΙΚ γίνεται δεκτή η υπ’αρ. 336/2014 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σύμφωνα με την οποία σε περίπτωση που επαναφέρεται μία υπόθεση από ματαίωση σε επόμενη συνεδρίαση δεν οφείλεται η προβλεπόμενη εισφορά υπέρ ΤΑΧΔΙΚ (μεγαρόσημο).