Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, στην από 17.12.2019 συνεδρίαση του, αφού έλαβε υπόψη τις από 5.12.2019 αποφάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, δηλώνει:

1.Την πλήρη αντίδραση των μελών του Συλλόγου μας στην επαναφορά της υποχρεωτικής καταβολής δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές του Πολυμελούς Πρωτοδικείου. Ενημερώνουμε τους πολίτες, σχετικά με το θέμα αυτό, που ανέκυψε με την αιφνίδια νομοθέτηση της και μάλιστα αναδρομικά, χωρίς οποιαδήποτε προηγούμενη θεσμική διαβούλευση, ότι έχει μείζονα σημασία, όχι μόνο για τον δικηγορικό κόσμο, αλλά κυρίως για την κοινωνία, καθώς οδηγεί σε υπέρμετρη επιβάρυνση όλων των πολιτών, που προσφεύγουν στη δικαιοσύνη. Η διάταξη εγείρει σοβαρά ζητήματα συνταγματικότητας, αφού περιορίζει ουσιωδώς τη δυνατότητα πρόσβασης των πολιτών στη δικαιοσύνη.
Η προκαταβολική είσπραξη του τέλους με τον ν. 4640/2019 εκ μέρους του δημοσίου, ήδη σε πρώιμο στάδιο της διαδικασίας της δίκης, και επί ποσού κατά κανόνα μείζονος του τελικώς επιδικαζόμενου, αντίκειται στις αρχές του κράτους δικαίου και της παροχής πλήρους και αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας στους πολίτες, που θεμελιώνονται στις διατάξεις των αρθρ. 20 παρ.1, 26 παρ.3, 94 παρ.4, 95 παρ. 5 του Συντάγματος, 6 παρ.1 της ΕΣΔΑ, 1 του πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου αυτής, 2 παρ.3 και 14 παρ. 1 Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα κυρωθέντος με το ν. 2462/1997, που εγγυώνται την ελεύθερη πρόσβαση σε δικαστήριο και την πραγματική ικανοποίηση του δικαιώματος, που επιδικάζεται από αυτό.
Τονίζεται ότι σημαντικό ζήτημα εγείρεται, ανάλογα με την ερμηνεία που θα προκριθεί, και για την πιθανότητα υποχρέωσης καταβολής δικαστικού ενσήμου και στις δίκες του Κτηματολογίου για την αναγνώριση δικαιούχου, επί αγνώστου ιδιοκτήτη ή επί εσφαλμένης αρχικής εγγραφής (εφόσον η αξία του ακινήτου υπερβαίνει τις 250.000 €). Δηλ. για να αναγνωρίσει το δικαίωμα κυριότητάς του ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να καταβάλει ποσό 2.648 € για ακίνητο αξίας 250.000 €. Είναι προφανής η δυσχερής θέση στην οποία θα βρεθούν οι πολίτες, οι οποίοι δεν κατάφεραν εμπροθέσμως να δηλώσουν την ιδιοκτησία τους.
Συνεπώς υπάρχει ανάγκη για άμεση κατάργηση της άνω νομοθετικής ρύθμισης.

2. Την πλήρη αντίδραση των μελών του Συλλόγου μας σχετικά με τις εξελίξεις του νέου ασφαλιστικού νομοσχεδίου, του οποίου η κατάθεση προαναγγέλλεται τον προσεχή Ιανουάριο. Αναμένουμε την οριστική μορφή του νομοσχεδίου και επιφυλασσόμαστε για κινητοποιήσεις, δηλώνοντας ταυτόχρονα την ρητή αντίθεση μας σε κάθε προσπάθεια επιβάρυνσης των μελών του δικηγορικού σώματος με επιπρόσθετες εισφορές, διότι ήδη το 1/3 των δικηγόρων δεν μπορεί να καταβάλλει τις υπάρχουσες εισφορές λόγω τη οικονομικής κρίσης που μαστίζει τη χώρα μας.

Προς τούτο και προς τούτο καλούμε τους βουλευτές του Νομού μας όπως αναλάβουν άμεσα πρωτοβουλίες για την κατάργηση του τέλος δικαστικού ενσήμου και για την αποφυγή επιβάρυνσης του δικηγορικού σώματος με επιπρόσθετες ασφαλιστικές εισφορές.

Η Πρόεδρος                                 Ο Γεν. Γραμματέας
Ζαχαρούλα Τσιρτσίδου                  Γεώργιος Νοτόπουλος

Ρόλος: Δικηγόρος Ασύλου
Ημερομηνία έναρξης: Νοέμβρης 2019
Οργανισμός: Ευρωπαίοι Δικηγόροι στη Λέσβο (www.elil.eu)
Τοποθεσία: Λέσβος
Διάρκεια: Μόνιμος

Ωράριο εργασίας :Πλήρης απασχόληση (9.30-17.00 Δευτέρα- Παρασκευή)

Υπόβαθρο:
Υπάρχουν σήμερα πάνω από 15.000 αιτούντες άσυλο στο ελληνικό νησί της Λέσβου, οι περισσότεροι από τους οποίους έχουν εγκαταλείψει τη Συρία, το Αφγανιστάν ή το Ιράκ. Η διαδικασία ασύλου που διέρχονται είναι μια περίπλοκη και συνεχώς μεταβαλλόμενη νομική διαδικασία που είναι δύσκολο να πλοηγηθεί. Παρόλα αυτά, δεν υπάρχει κρατική νομική βοήθεια διαθέσιμη για τους αιτούντες άσυλο πριν από τις συνεντεύξεις ασύλου τους και έτσι η πλειοψηφία τους παρακολουθεί τη συνέντευξή τους χωρίς να έχει μιλήσει με δικηγόρο. Ο μόνος τρόπος με τον οποίο ένας αιτών άσυλο μπορεί να λάβει νομική συνδρομή σε σχέση με τη συνέντευξη ασύλου είναι μέσω μιας από τις λίγες ΜΚΟ του νησιού.
Χωρίς πρόσβαση στη νομική συνδρομή, οι αιτούντες άσυλο συχνά δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά τους ούτε κατανοούν τη διαδικασία και τα κριτήρια που εφαρμόζονται κατά την αξιολόγηση των αιτήσεών τους ασύλου. Κατά συνέπεια, είναι σημαντικά μειονεκτούντες όταν παρακολουθούν τη συνέντευξή τους σε θέματα ασύλου και συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα και καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση των αιτήσεών τους ασύλου. Αυτή η έλλειψη νομικών πληροφοριών και νομικής συνδρομής θέτει σε κίνδυνο τα ανθρώπινα δικαιώματα και υπονομεύει το κράτος δικαίου.
Οι ευρωπαίοι δικηγόροι στη Λέσβο (“ELIL”) είναι φιλανθρωπικό ίδρυμα εγγεγραμμένο στη Γερμανία και την Ελλάδα. Ιδρύθηκε από το CCBE (Συμβούλιο Δικηγορικών Συλλόγων της Ευρώπης και τον Γερμανικό Δικηγορικό Σύλλογο DAV το 2016. Οι οργανισμοί αυτοί αντιπροσωπεύουν τους δικηγορικούς συλλόγους 45 κρατών μελών, συνεργαζόμενων και παρατηρητών και μέσω αυτών περισσότερων από ένα εκατομμύριο ευρωπαίων δικηγόρων.
Η ομάδα μας, ομάδα Ελλήνων Δικηγόρων Ασύλου και εθελοντών δικηγόρων ασύλου από την Ευρώπη παρέχουν δωρεάν, ανεξάρτητη νομική βοήθεια σε αιτούντες άσυλο στη Λέσβο.
Το ELIL είναι εμπνευσμένο από την πεποίθηση στη θεμελιώδη σημασία της διατήρησης του κράτους δικαίου, της υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την διασφάλιση στην πρόσβαση της νομικής βοήθειας. Πιστεύουμε ότι κάθε αιτών άσυλο πρέπει να μπορεί να λάβει δωρεάν νομική βοήθεια, από έναν ανεξάρτητο δικηγόρο με εμπειρία στο δίκαιο ασύλου, πριν από την συνέντευξη ασύλου.
Eίμαστε ένας από τους λίγους παρόχους νομικής βοήθειας στη Λέσβο και έχουμε δουλέψει στη Μόρια, το κύριο στρατόπεδο της Λέσβου από τον Αύγουστο του 2016. Από τότε έχουμε παράσχει σε πάνω από 9.400 άτομα νομική βοήθεια.
Η κύρια δραστηριότητά μας είναι η παροχή μιας προς μίας συμβουλών για προετοιμασία αιτούντων άσυλο για τις συνεντεύξεις ασύλου. Επίσης βοηθάμε στην επανασύνδεση οικογενειών μέσω αιτήσεων επανασύνδεσης του Κανονισμού του Δουβλίνου. Επιπρόσθετα παρέχουμε κάθε μήνα συνεδρίες των τριών με νομικές πληροφορίες στη Μόρια. Εχουμε επίσης προετοιμάσει ένα νομικό ενημερωτικό φυλλάδιο σε συνεργασία με την Oxfam και το Ελληνικό Συμβούλιο για τους πρόσφυγες που έχει μεταφραστεί σε 10 γλώσσες και 13.000 αντίτυπα έχουν διανεμηθεί σε αιτούντες άσυλο στη Λέσβο.
H δουλειά μας έχει πραγματικό αντίκτυπο και δηλώνει τη σημασία των αιτούντων άσυλο να έχουν πρόσβαση στη νομική βοήθεια-από αυτούς που βοηθήσαμε, το 74,5% τους έχει δοθεί άσυλο, σε σχέση με σύγκριση μέσου όρου 46.5% στην Ελλάδα.
Λειτουργούμε από ένα γραφείο στο Olive Grove, κοντά στο στρατόπεδο της Μόρια, που διευκολύνει τους μετανάστες να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στις υπηρεσίες μας και μας εγγυάται ευθεία πρόσβαση σε αυτούς που βοηθάμε. Όλη η βοήθεια παρέχεται στις τρεις αποκλειστικές μας αίθουσες που έχουμε στο Olive Grove για να διασφαλίσουμε την ιδιωτικότητα και εμπιστευτικότητα. Λειτουργούμε επίσης στο κέντρο κράτησης στη Μόρια. Η ομάδα μας είναι μια μίξη μόνιμου προσωπικού και εθελοντών περιορισμένου χρόνου. Το βασικό προσωπικό μας είναι δυο δικηγόροι ασύλου πλήρους απασχόλησης ( ο ένας ως νομικός συντονιστής), ένας νομικώς εκπαιδευμένος συντονιστής , ένας υπεύθυνος προγράμματος και δυο διερμηνείς αραβικών και φαρσί. Η ομάδα μας επίσης περιλαμβάνει μέχρι 6 εθελοντές Ευρωπαίων δικηγόρων ασύλου και 2 εθελοντών νομικών βοηθών.
Για να ανταποκριθούμε στην χωρίς προηγούμενο ανάγκη για νομική βοήθεια στη Λέσβο, θέλουμε να προσλάβουμε έναν αφοσιωμένο και έμπειρο δικηγόρο ασύλου για να παράσχει νομική βοήθεια σε αιτούντες άσυλο.
Ρόλος:
Η Ημερομηνία έναρξης για αυτόν το ρόλο είναι Νοέμβρης 2019. Προσφέρουμε ανταγωνιστικό μισθό, και δίνονται λεπτομέρειες όταν ζητηθούν.
Ο ρόλος αναφέρεται στον Νομικό Συντονιστή. Ο ρόλος έχει βάση στη Λέσβο.
Αρμοδιότητες
-Παροχή ατομικής νομικής συνδρομής, παροχή συμβουλών, ενημέρωσης και, κατά περίπτωση, εκπροσώπηση των αιτούντων άσυλο, συμπεριλαμβανομένων των ασυνόδευτων ανηλίκων
• Διερεύνηση και σύνταξη των αιτήσεων υποστήριξης των αιτούντων άσυλο, κατά περίπτωση
• Υποστήριξη σε αιτήσεις επανένωσης οικογενειών στο πλαίσιο του κανονισμού του Δουβλίνου
• Υπευθυνότητα για ένα ενδιαφέρον και ποικίλο αριθμό υποθέσεων
• Ανάπτυξη και διατήρηση καλών σχέσεων με τους αιτούντες διεθνή προστασία, τα ενδιαφερόμενα μέρη και άλλους παράγοντες
• Εκπροσώπηση των Ευρωπαίων Δικηγόρων στη Λέσβο στις συνεδριάσεις νομικής βοήθειας / συντονισμού προστασίας, όπως απαιτείται

Προσόντα και εμπειρία που απαιτούνται
Δίπλωμα Νομικής και εγγραφή σε Δικηγορικό Σύλλογο της Ελλάδας
• Λεπτομερής γνώση του ελληνικού δικαίου ασύλου
• Εξοικείωση με σχετικές ελληνικές διαδικασίες ασύλου
• Εξαιρετικές λεκτικές και γραπτές αγγλικές και ελληνικές δεξιότητες
• Εξαιρετική κατάρτιση, δεξιότητες ανάλυσης και επικοινωνίας
• Τουλάχιστον δύο χρόνια εμπειρίας στην εφαρμογή του δικαίου ασύλου, κατά προτίμηση με εμπειρία εργασίας σε διεθνή οργανισμό ή σε ΜΚΟ
• Η εμπειρία από την παροχή προσωπικής νομικής συνδρομής σε ανθρωπιστικό / έκτακτο πλαίσιο, κατά προτίμηση και σε ασυνόδευτους ανηλίκους
• Προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα σε σχετικό τομέα (π.χ. διεθνές δίκαιο, ανθρώπινα δικαιώματα, προσφυγικό δίκαιο, διεθνείς σχέσεις) επιθυμητό
• Η γνώση του διεθνούς προσφυγικού δικαίου και του δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι επιθυμητή
• Ικανότητα προσαρμογής σε ένα μεταβαλλόμενο νομικό, ανθρωπιστικό / έκτακτο περιβάλλον αντιμετώπισης
• Ικανότητα να εργάζεται σε ένα ταχύ ρυθμό, πολυπολιτισμικό περιβάλλον και να αντιμετωπίζει τις ανταγωνιστικές απαιτήσεις σε σύντομες προθεσμίες
• Εξαιρετικές ικανότητες διαπροσωπικής και ομαδικής εργασίας και εμπειρία από την καθιέρωση καλών εργασιακών σχέσεων με διάφορους ανθρώπους διαφορετικών εθνικοτήτων
• Ικανότητα ενεργητικής και ανεξάρτητης εργασίας
• Παθος με την υποστήριξη των δικαιωμάτων των προσφύγων και των μεταναστών
• Πολιτισμική ευαισθησία
• Υψηλή επαγγελματική ηθική
Για να κάνετε αίτηση για τη θέση αυτή παρακαλούμε να στείλετε βιογραφικό και επιστολή στα Αγγλικά με email Philip Worthington (pworhington@elil.eu)

Προθεσμία για υποβολή αιτήσεων 17 Νοεμβρίου 2019
Οι αιτήσεις μπορούν να όπως έρχονται και η θέση ενδέχεται να πληρωθεί πριν τη προθεσμία. Όλες οι αιτήσεις θα εξεταστούν με αυστηρή εμπιστευτικότητα.

Download (PDF, 51KB)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Δ.Σ. του Λ.Ε.Δ.Ε. επισκέφθηκε την Δευτέρα 9-9-2019 τον Υφυπουργό  Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Νότη Μηταράκη, αρμόδιο για θέματα ασφαλιστικών Ταμείων και του εξέθεσε προβλήματα που αφορούν το Τ.Υ.Δ.Ε. και το Τ.Α.Ν. και ιδιαίτερα τα θέματα που έχουν να κάνουν
–    με την υποστελέχωση των Ταμείων και την έλλειψη υλικοτεχνικών υποδομών
–    με τον έλεγχο των εισφορών του έτους 2016
–    με τα επιδόματα μητρότητος που εκκρεμεί η καταβολή τους
–    με την έλλειψη εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων (ιδίως τηλεφωνικά)
–    με την καθυστέρηση στην εγγραφή ασκουμένων, που τους καθιστά ανασφάλιστους
–    με την καθυστέρηση ενημέρωσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ATLAS,
με συνέπεια οι ασφαλισμένοι να φαίνονται ανασφάλιστοι, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι
–      με την αδυναμία υπαγωγής στην ρύθμιση των 120 δόσεων

Επίσης το Δ.Σ. ζήτησε από τον  κ. Υφυπουργό να προβεί στις ενδεδειγμένες ενέργειες για την άμεση επίλυση των  προβλημάτων που ταλανίζουν τον Νομικό κόσμο.

Ο Υφυπουργός, αφού άκουσε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και κατέγραψε τα προβλήματα που του εκτέθηκαν αναλυτικά, δεσμεύθηκε, στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ταχεία επίλυσή τους.

Τέλος δήλωσε ότι εντός των επομένων ημερών, η Κυβέρνηση θα νομοθετήσει σχετικά, ώστε να δύνανται να υπαχθούν οι Δικηγόροι στις 120 δόσεις, ακόμη και αν δεν γνωρίζουν την οφειλή τους, με κάποια μορφή προέγκρισης της αίτησής τους.

Αθήνα 17 Σεπτεμβρίου 2019

Για το Δ.Σ. του Λ.Ε.Δ.Ε.
   Η Πρόεδρος
 ΕΥΡΩΠΗ ΑΡΤΟΓΛΟΥ

Αποδέκτες: ΄Ολοι οι Δικηγορικοί Σύλλογοι της Χώρας
Τ.Υ.Δ.Ε.
Τ.Α.Ν.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ  ΣΥΛΛΟΓΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ

 

                                                                                                                                                                 Αθήνα, 10/9/2019

 

Δελτίο Τύπου

Συνάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής με τον Υπουργό Οικονομικών

Συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα είχε σήμερα αντιπροσωπεία της Συντονιστικής Επιτροπής των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και του ΔΣΑ κ. Δημήτρη Βερβεσό και τους Προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων Θεσσαλονίκης, κ Ευστάθιο Κουτσοχήνα, Αιγίου, κ. Γεώργιο Μπέσκο, Ηλείας, κ. Δημήτριο Δημητρουλόπουλο, Καστοριάς, κ. Γεώργιο Μπαλιάκα, Κέρκυρας, κ. Γεώργιο Καλούδη, Λαμίας, κ. Αθανάσιο Μακρυγιάννη και Πατρών, κ. Αθανάσιο Ζούπα, προκειμένου να συζητηθούν τα σημαντικά ζητήματα που αφορούν στο δικηγορικό σώμα και τα οποία απαιτούν άμεση λύση.

Η Συντονιστική Επιτροπή έθεσε στον κ. Υπουργό τα κάτωθι θέματα:

  1. Την μείωση των φορολογικών συντελεστών στα εισοδήματα από την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος.
  2. Την μείωση της προκαταβολής φόρου
  3. Την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος
  4. Την κατάργηση του ΦΠΑ στις δικαστηριακές υπηρεσίες, άλλως, τη μετάπτωσή του σε χαμηλότερο συντελεστή.
  5. Την επέκταση του ορίου της προαιρετικής απαλλαγής από το καθεστώς ΦΠΑ από τις 10.000 στις 25.000 ευρώ.
  6. Τον επανακαθορισμό των επαγγελματικών δαπανών που εκπίπτουν από το ακαθάριστο εισόδημα, με βάση τις πραγματικές δαπάνες που απαιτούνται για την άσκηση του επαγγέλματος.
  7. Ζητήματα που άπτονται της μισθολογικής εξέλιξης των δικηγόρων που υπηρετούν με έμμισθη εντολή στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ και της μισθολογικής αναγνώρισης των μεταπτυχιακών τίτλων/διδακτορικών τίτλων τους.
  8. Τις προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό απαιτήσεων ως επισφαλών και την απαλλαγή από αυτές.
  9. Τον προσδιορισμό του χρόνου είσπραξης των αμοιβών και ως εκ τούτου τον χρόνο έκδοσης του προβλεπόμενου παραστατικού στοιχείου, στις περιπτώσεις που η είσπραξη γίνεται σε μεταγενέστερο χρόνο της παροχής, της υπηρεσίας (π.χ. Δημόσιο, Νομική Βοήθεια, εργολαβικά δίκης κοκ)

 

Ο κ. Υπουργός, αφού αναφέρθηκε στην γενικότερη οικονομική κατάσταση και  στις εξαγγελίες του κ. Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ, διευκρίνισε ότι για το 2020 οι μειωμένοι συντελεστές φορολόγησης και ιδίως ο μειωμένος συντελεστής 9% για εισοδήματα μέχρι 10.000 ευρώ, θα ισχύει και για τους ελεύθερους επαγγελματίες δικηγόρους. Επίσης ο μειωμένος συντελεστής (από 29% σε 24%) θα ισχύει και για τις δικηγορικές εταιρείες.

Ως προς το θέμα του ΦΠΑ ο κ. Υπουργός ανέφερε  ότι το θέμα αυτό μπορεί να εξεταστεί εντός του 2020, εφόσον η πορεία των οικονομικών το επιτρέψει και δημιουργηθεί ο αναγκαίος δημοσιονομικός χώρος. Ως προς τα ζητήματα της μείωσης της προκαταβολής φόρου και της κατάργησης του τέλους επιτηδεύματος και της εισφοράς αλληλεγγύης, ο κ. Υπουργός τόνισε ότι μπορούν να εξεταστούν μετά το 2021 και σε βάθος τετραετίας, εφόσον οι δημοσιονομικές συνθήκες το επιτρέψουν. Για τα υπόλοιπα θέματα, ο κ. Υπουργός επιφυλάχθηκε, να απαντήσει, μετά την κατάθεση σχετικών υπομνημάτων από το Δικηγορικό Σώμα.

Η Συντονιστική Επιτροπή ευχαρίστησε τον κ. Υπουργό για τη συνάντηση, θα είναι σε διαρκή επικοινωνία μαζί του προκειμένου να επιτευχθούν άμεσα λύσεις σε όλα τα ανωτέρω.

 

                                 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                  ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

16.07.2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

   Η Συντονιστική Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την απόφαση του Ειρηνοδικείου Πειραιά με την οποία έγινε δεκτή η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά κατά του πολιτικού κόμματος « Ελληνική Λύση» για αντιποίηση δικηγορικού λειτουργήματος. 

Με την απόφαση αυτή υποχρεώνεται η «Ελληνική Λύση»:

α) να παύσει την οποιαδήποτε αναφορά για την παροχή εκ μέρους του νομικών υπηρεσιών, 

β) να αφαιρέσει τις σχετικές αναρτήσεις στο διαδίκτυο και να αποσύρει όμοια με τα διανεμηθέντα έντυπα για την παροχή εκ μέρους του νομικών υπηρεσιών,

 γ) να παύσει τη διαφήμιση παροχής νομικών συμβουλών ή υποστήριξης καθώς και τυχόν μεμονωμένων δικηγορικών εργασιών, μέσω του διαδικτύου, τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών μηνυμάτων και 

δ) να δημοσιεύσει περίληψη της απόφασης που θα εκδοθεί στον ημερήσιο τύπο δαπάναις του.

Πρόσθετη παρέμβαση κατά τη συζήτηση της αίτησης άσκησε  η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος.

Επισυνάπτεται :

Η υπ’ αρ. 54/2019 απόφαση του Ειρηνοδικείου Πειραιά.

Download (PDF, 5.68MB)

Συγχαρητήρια σε όλους τους συναδέλφους για τη δυναμική συμμετοχή τους στο Via Egnatia Run !!!  Με αφετηρία το παρελθόν ταξιδέψαμε  στο παρόν και το μέλλον αυτού του τόπου, σε έναν αγώνα δρόμου στα «χνάρια» της Ιστορίας και της αρχαίας Εγνατίας Οδού. Μιας οδού  που διαχρονικά ενώνει  και φέρνει κοντά τους πολίτες  κάθε εποχής . Ραντεβού του χρόνου με το ίδιο πάθος και δύναμη…

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης στη συνεδρίαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος

Συνεδρίασε σήμερα στην Αθήνα η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, υπό την Προεδρία του κ. Δημητρίου Βερβεσού, παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης, κ. Μιχάλη Καλογήρου, και του Γεν. Γραμματέα, κ. Γεωργίου Σάρλη. Επισημαίνεται ότι πρόκειται για την πρώτη παρουσία Υπουργού Δικαιοσύνης σε συνεδρίαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος κατά τη διάρκεια της παρούσας θητείας.

Οι Πρόεδροι των Δικηγορικών Συλλόγων έθεσαν στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης θέματα που αφορούν το δικηγορικό σώμα και εν γένει την απονομή της Δικαιοσύνης, ενώ αναφέρθηκαν και σε επιμέρους ζητήματα που αφορούν τους κατά τόπους δικηγορικούς συλλόγους.

Ο Υπουργός ενημέρωσε την Ολομέλεια για επικείμενη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου με την οποία ικανοποιείται σειρά αιτημάτων του δικηγορικού σώματος, ιδίως: η περαιτέρω κατοχύρωση της διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας των δικηγορικών συλλόγων, και η επίλυση ζητημάτων που άπτονται της νομικής βοήθειας, όπως α) η μετάθεση του χρόνου έκδοσης των φορολογικών στοιχείων κατά τον χρόνο είσπραξης της αμοιβής, β) η υπαγωγή της νέας διαδικασίας έκδοσης συναινετικών διαζυγίων ενώπιον συμβολαιογράφου και γ) η κατοχύρωση πρόσθετης αμοιβής για τις ποινικές δίκες μακράς διάρκειας.

Περαιτέρω, ο Υπουργός, αναγνώρισε την ανάγκη μόνιμης θεσμικής επικοινωνίας μεταξύ της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου και των συλλογικών οργάνων του δικηγορικού σώματος, με σκοπό την καλλιέργεια κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης, την άμεση ενημέρωση για τα υπάρχοντα προβλήματα στη Δικαιοσύνη και την ταχεία επίλυσή τους.

Ο Υπουργός δεσμεύθηκε ακόμη ότι θα συσταθεί Επιτροπή για το ζήτημα της Διαμεσολάβησης με τη συμμετοχή εκπροσώπων του δικηγορικού σώματος.

Σε συνέχεια επισημάνσεων που έγιναν για τις καθυστερήσεις στον προσδιορισμό δικασίμου και στην έκδοση αποφάσεων στη τακτική διαδικασία κατά τον νέο ΚΠολΔ, ο Υπουργός ανέφερε ότι, κατ’ εφαρμογή των αρχών καλής νομοθέτησης, σκοπεύει να συγκροτήσει Επιτροπή για την εκτίμηση της πορείας της εφαρμογής  του νέου ΚΠολΔ, και την υπόδειξη των αναγκαίων βελτιωτικών κανονιστικών παρεμβάσεων, με τη συμμετοχή και του δικηγορικού σώματος.

Ο Υπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στα χρηματοδοτούμενα μέσω ΕΣΠΑ έργα του Υπουργείου στα οποία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, εκτεταμένο πρόγραμμα αποκατάστασης και συντήρησης των δικαστικών κτηρίων της χώρας και πρόγραμμα άσκησης για 2.480 ασκ. δικηγόρους, επί 12μηνο στις γραμματείες των δικαστηρίων και επί 6μηνο σε δικηγορικά γραφεία, έναντι 650 € μηνιαίως.

Ο Υπουργός δεσμεύτηκε ακόμη να εξετάσει, από κοινού με το συναρμόδιο Υπουργείο Εργασίας, την ένταξη των μητέρων δικηγόρων στον Κανονισμό Παροχών του ΕΦΚΑ για το ζήτημα της άμεσης καταβολής επιδόματος του ΟΑΕΔ για 6 μήνες μετά τη λοχεία προς το σκοπό ίσης μεταχείρισης με τις λοιπές μητέρες ασφαλισμένες του ΕΦΚΑ, ενώ παράλληλα εξέφρασε την πρόθεση δημιουργίας βρεφονηπιακών σταθμών στα δικαστήρια της χώρας, για την εξυπηρέτηση των μητέρων δικηγόρων, δικαστών και δικαστικών υπαλλήλων.

Πέραν των ως άνω ζητημάτων συμφωνήθηκε ότι το δικηγορικό σώμα θα αποστείλει στο Υπουργείο προτάσεις για ειδικότερα θέματα, όπως η τροποποίηση του Κώδικα Δικηγόρων, η εισαγωγή κατάλληλων δικονομικών ρυθμίσεων, η επιθεώρηση των δικαστηρίων, και η λειτουργία του Κτηματολογίου και των υποθηκοφυλακείων.

Τέλος, ο Υπουργός παρουσίασε τις θέσεις της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας για τα ζητήματα που αφορούν την Δικαιοσύνη στο πλαίσιο της διαδικασίας συνταγματικής αναθεώρησης.