*ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ*

Όλες οι εξελίξεις από τον Ν 4335/2015 έως και τον Ν 4549/2018

Ημερ/νία: Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019
Ημέρα και ώρες διεξαγωγής: Παρασκευή (16.30 – 21.30)
Τόπος Διεξαγωγής: Lazart Hotel, Κολοκοτρώνη 16, Θεσσαλονίκη
Διάρκεια: 5 ώρες
 
Εισηγητής: Π. Ρεντούλης, Δικηγόρος, ΔΝ

Σκοπός

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι η κάλυψη τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό – νομολογιακό επίπεδο της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης για την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων και ιδίως της κατάσχεσης κινητών και ακινήτων, καθώς και της προδικασίας και της κύριας διαδικασίας του ηλεκτρονικού αναγκαστικού πλειστηριασμού και της διαδικασίας διανομής του πλειστηριάσματος και της κατάταξης των δανειστών σε περίπτωση συρροής προνομιούχων και μη προνομιούχων απαιτήσεων μετά τις σημαντικές αλλαγές που επήλθαν στον ΚΠολΔ με τους Ν 4335/2015, 4472/2017, 4475/2017, 4512/2018 και 4549/2018.

Σε ποιους απευθύνεται

Απευθύνεται σε δικηγόρους, συμβολαιογράφους, δικαστικούς επιμελητές, ασκούμενους δικηγόρους, αλλά και σε φοιτητές νομικής που θέλουν να ενημερωθούν για τις αλλαγές στη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης για την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων και ιδίως για τη διενέργεια του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού με ηλεκτρονικά μέσα, καθώς και για τη διαδικασία διανομής του πλειστηριάσματος και της κατάταξης των δανειστών μέσω της παρουσίασης της θεωρίας και της νομολογίας που σχετίζεται με τα ζητήματα αυτά, αλλά και μέσω της αναφοράς παραδειγμάτων.

Διάγραμμα Ύλης

Μέσα αναγκαστικής εκτέλεσης

– Διακρίσεις

– Έμμεση εκτέλεση για την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων
• Αναγκαστική διαχείριση
• Προσωπική κράτηση
• Κατάσχεση
– Εις χείρας τρίτου
– Ειδικών περιουσιακών στοιχείων
– Κινητών και ακινήτων

Η κατάσχεση κινητών και ακινήτων
– Κατάσχεση κινητών
– Κατάσχεση ακινήτων, πλοίων και αεροσκαφών
– Διόρθωση κατασχετήριας έκθεσης
– Συνέπειες της κατάσχεσης
– Ανατροπή της κατάσχεσης

Ο πλειστηριασμός κινητών και ακινήτων
– Νομοθετικό πλαίσιο
– Ηλεκτρονικά συστήματα πλειστηριασμών
– Όργανο, χρόνος, τόπος
– Προδικασία ηλεκτρονικού πλειστηριασμού
– Πλειοδοσία και κατακύρωση
– Καταβολή και δημόσια κατάθεση πλειστηριάσματος
– Διανομή πλειστηριάσματος
– Μεταβατικές διατάξεις – Διαχρονικό δίκαιο
– Ζητήματα μετά τον πλειστηριασμό

Πληροφορίες-Τρόποι εξόφλησης

Κόστος Συμμετοχής

ΦΠ: 85 €, ΝΠ: 115 €, Δικ. Εταιρίες: 95 €, Ασκούμενοι: 70 €, Φοιτητές: 60 €

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 213-402779/59 | IBAN GR 24 0110 2130 0000 2134 0277 959
ALPHA BANK: 701-00-2320-000740 | IBAN ALPHA GR 4901 4070 10701 0023 2000 0740
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5215-08533-8506 | IBAN GR 89 0172 2150 0052 1508 5338 506
EUROBANK: 0026.0206.11.0201333656 | IBAN GR 3202 6020 6000 0110 2013 33656

Δικαιούχος: ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΝΑΓΚΙΝΗΣ, Αιτιολογία: Όνομα εκπαιδευόμενου – Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS 

Παρέχονται επίσης:

Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης εφόσον ζητηθεί

Εγγραφές – Δηλώσεις Συμμετοχής
ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης, Φράγκων 1
Έλενα Χαλκιά, τηλ.: 2310 532134, 2310 545618, Φαξ: 2310 551530
Ε-mail: nbthess@nb.orgwww.nb.org | www.nbcongress.gr

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ