ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Αριθμός πράξης: 415 /2019

 

         H Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο Αλεξανδρούπολης Ευαγγελία Κοντογεώργου

           Έχοντας υπόψη :

  1. Τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ειρηνοδικείου Αλεξανδρούπολης (ΦΕΚ 3535/2017, τ. Β΄),
  2. Την εν γένει δικαστηριακή κίνηση.

Ο Ρ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

Ότι κατά το χρονικό διάστημα από 01.07.2019 μέχρι 15.09.2019 θα γίνει δημοσίευση διαθηκών και κήρυξη κυρίων κατά τις εξής ημερομηνίες: 

Α] Τετάρτη 17.07.2019 και ώρα 10.00,

Β] Τετάρτη 31.07.2019 και ώρα 10.00,

Γ] Τετάρτη 21.08.2019 και ώρα 10.00,

Δ] Τετάρτη 04.09.2019 και ώρα 10.00.

Αλεξανδρούπολη  24 Ιουνίου 2019

Η Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο 

 

Ευαγγελία Κοντογεώργου

  Ειρηνοδίκης Γ΄