ΔΕΛΤΙΟ   ΤΥΠΟΥ

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης σε έκτακτη συνεδρίαση  του Δ.Σ.  που πραγματοποίησε την 03-07-2015 σχετικά με το ζήτημα του Δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου του 2015 αποφάσισε τα εξής:

Κρίνει ότι το δημοψήφισμα είναι μια πολιτική απόφαση της Κυβέρνησης, για την σκοπιμότητα της οποίας δεν επιθυμεί να εκφράσει θεσμική άποψη, ούτε να λάβει θέση, ως επιστημονικός φορέας, υπέρ του ΝΑΙ ή του ΟΧΙ. Δηλώνει όμως περίτρανα ΝΑΙ στην ομόνοια ΟΧΙ  στον διχασμό.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης θα εκπληρώσει με ακρίβεια και επάρκεια τον  θεσμικό του ρόλο για την εξασφάλιση της ομαλής και απρόσκοπτης διεξαγωγής του δημοψηφίσματος.

Οι δικηγόροι της Αλεξανδρούπολης, ως εκπρόσωποι της Δικαστικής Αρχής, συμμορφούμενοι στο σύνταγμα και τους νόμους, κατά τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος θα ασκήσουν τα καθήκοντά τους με αμεροληψία, διασφαλίζοντας με κάθε τρόπο την ελεύθερη έκφραση της άποψης των πολιτών.

 Ο Πρόεδρος                             Ο Γεν. Γραμματέας

Ιωάννης Ζαμπούκης                    Πέτρος Αλεπάκος